Ý Nghĩa Tên Hải Anh

Share:
*

Bạn đang đọc: Ý nghĩa tên hải anh

Bộ 85 水 tdiệt <7, 10> 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn trong đất liền. ◎Như: Tkhô giòn Hải 青海, Trung Nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nnhì 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan tiền 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát to. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà to lớn, tửu hải 酒海 chén rượu khổng lồ.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất to, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc thân phụ môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng đến một trận nên thân.1. <上海> thượng hải 2. <公海> công hải 3. <南海> nam hải 4. <海關> thương chính 5. <英吉利海峽> anh cat lợi hải hạp 6. <誓海盟山> thệ hải minh sơn 7. <人海> nhân hải 8. <佛海> phật hải 9. <大海> đại hải 10. <地中海> địa trung hải 11. <眼空四海> nhãn ko tứ đọng hải 12. <海嘯> hải năng khiếu
海 gồm 10 nét, bộ thuỷ: nước(85)嗨 có 13 nét, cỗ khẩu: mẫu miệng(30)澥 có 16 đường nét, bộ thuỷ: nước(85)獬 có 16 nét, cỗ khuyển: bé chó(94)醢 bao gồm 17 nét, cỗ dậu: 1 trong những 12 địa chi(164)

Xem thêm: Hướng Dẫn Phụ Bản: Hang Người Tuyết

Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.
泱 gồm 8 nét, bộ thuỷ: nước(85)英 gồm 9 đường nét, cỗ thảo: cỏ(140)婴 gồm 11 nét, cỗ nữ: phái nữ, đàn bà, bọn bà(38)瑛 gồm 13 nét, bộ ngọc: kim cương, ngọc(96)嘤 có 14 đường nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)撄 gồm 14 đường nét, cỗ thủ: tay(64)缨 có 14 đường nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)罂 có 14 đường nét, bộ phẫu: vật sành(121)樱 bao gồm 15 đường nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 có 15 nét, cỗ ngọc: rubi, ngọc(96)甇 có 15 đường nét, cỗ ngõa: ngói(98)甇 có 15 đường nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 bao gồm 16 đường nét, cỗ nạch: bệnh dịch tật(104)鹦 tất cả 16 đường nét, bộ điểu: con chim(196)霙 gồm 17 nét, cỗ vũ: mưa(173)嬰 có 17 nét, bộ nữ: phái đẹp, phụ nữ, bầy bà(38)甖 bao gồm 19 đường nét, cỗ ngõa: ngói(98)嚶 có đôi mươi đường nét, bộ khẩu: cái miệng(30)攖 gồm trăng tròn đường nét, cỗ thủ: tay(64)罌 bao gồm 20 đường nét, cỗ phẫu: đồ sành(121)櫻 gồm 21 đường nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 tất cả 21 nét, bộ ngọc: quà, ngọc(96)癭 tất cả 22 nét, cỗ nạch: bệnh tật(104)纓 tất cả 23 nét, cỗ mịch: gai tơ nhỏ(120)鸚 bao gồm 28 nét, bộ điểu: con chim(196)

Bài viết liên quan