Nghĩa của từ wonderful

Share:
bộ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; cùng ; diệu kỳ ; diệu ; xuất sắc ; tốt lắm ; xuất xắc tuyê ; tốt ; hiền đức ; tung hô ; hình tuyệt đối hoàn hảo ; hạnh ; không còn sẩy ; hết sức tuyệt vời ; hết xảy ; không còn ý ; kì diệu ; nhắc tuyệt đối hoàn hảo ; vi diệu này ; vi diệu ; kỳ quái ; là vi diệu ; lâng lâng ; lă ; lạ kỳ ; quái gở ; lạ ; lộng lẫy ; lợi sợ ; món ; một ; new giỏi làm thế nào ; new đẹp ; nhưng mà ; duy nhất ; nó chuyển động ; phi thường ; vượt tuyệt đối hoàn hảo ; râ ́ t ; rõ ràng ; rất thú vị ; khôn xiết độc đáo ; cực kỳ giỏi sao ; hết sức hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; khôn cùng xuất xắc ; rất tốt ; hết sức ; khôn xiết sẽ ; hết sức được ; khôn xiết đẹp mắt ; rồi ; sự xáo trộn hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; sự tuyệt vời ; sự tuyệt đối kia ; t phi thươ ; t tô ́ t ; t ; thâ ̣ t tuyê ̣ t pha ; thâ ̣ t tuyê ̣ t ; thì thiệt hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; độc đáo hơn ; thú vui ; thú ; thần kỳ ; thật tốt ; thiệt sự tuyệt đối ; thiệt tuyệt vời ; thật tuyệt đối hoàn hảo đấy ; thiệt tốt ; thiệt đẹp mắt ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; tuyệt diệu của ; tuyệt diệu ; hay rộng ; tuyệt hảo ; tốt lắm ; hay thừa ; giỏi thật ; tuyệt cùng với ; tuyệt vời nhất này ; tuyệt vời và hoàn hảo nhất thừa ; tuyệt vời nhất ; hoàn hảo nhất đấy ; hay ; xuất xắc đấy nhỉ ; tuyệt đấy ; tốt đẹp nhất ; sơn ́ t ; tả thì tốt lắm ; tốt lắm ; xuất sắc thừa ; tốt ; xuất sắc đấy ; giỏi đẹp ; uy ; nô nức ; vui ; vĩ ; vượt ; vậy bắt đầu tuyệt làm sao ; vỗ ; vời mà ; vời nhất ; vời ; vời ạ ; wow ; dễ thương ; điều hoàn hảo ; điệu ; được rồi ; rất đẹp cả ; rất đẹp vượt ; rất đẹp thật ; đẹp ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
báu ; bộ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; cùng ; đặc sắc ; diệu ; xuất sắc ; tốt lắm ; xuất xắc tuyê ; tốt ; nhân từ ; hoan hô ; hình hoàn hảo ; hạnh ; không còn sẩy ; rất là tuyệt đối hoàn hảo ; không còn xảy ; hết ý ; thần hiệu ; đề cập hoàn hảo nhất ; vi diệu này ; vi diệu ; kỳ cục ; là kỳ lạ ; lâng lâng ; lă ; kỳ lạ kỳ ; lạ thường ; lạ ; lộng lẫy ; lợi sợ ; muồn ; món ; một ; mới giỏi làm sao ; bắt đầu đẹp mắt ; ngon ; nhưng lại ; nó chuyển động ; khác thường ; thừa tuyệt đối hoàn hảo ; râ ́ t ; ví dụ ; rất hấp dẫn ; cực kỳ thú vui ; khôn xiết tốt sao ; cực kỳ tuyệt vời nhất ; hết sức xuất xắc ; tốt nhất ; hết sức ; khôn xiết vẫn ; khôn xiết được ; hết sức đẹp mắt ; rồi ; sự pha trộn hoàn hảo nhất ; sự hoàn hảo nhất ; sự hoàn hảo kia ; t ky ̀ diê ̣ ; t phi thươ ; t sơn ́ t ; t ; thì thật hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; thú vui rộng ; thú vui ; thú ; ảo diệu ; thật sự tuyệt vời ; thiệt hoàn hảo nhất ; thiệt hoàn hảo đấy ; thật tuyệt ; thiệt đẹp nhất ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; giỏi diệu của ; xuất xắc diệu ; xuất xắc hơn ; tuyệt vời ; xuất xắc lắm ; hay vượt ; tuyệt thiệt ; tốt cùng với ; tuyệt đối này ; hoàn hảo quá ; tuyệt vời nhất ; tuyệt vời và hoàn hảo nhất đấy ; xuất xắc ; hay đấy rò rỉ ; xuất xắc đấy ; tốt đẹp mắt ; đánh ́ t ; tả thì hay lắm ; xuất sắc lắm ; giỏi vượt ; xuất sắc ; xuất sắc đấy ; uy ; vui ; vâ ̣ ; vĩ ; vượt ; vậy bắt đầu xuất xắc làm sao ; vỗ ; vời mà ; vời tuyệt nhất ; vời ; vời ạ ; wow ; xinh đẹp ; điều tuyệt vời nhất ; điệu ; được rồi ; đẹp cả ; đẹp quá ; đẹp mắt thật ; đẹp ; đời ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
wonderful; fantastic; grand; howling; marvellous; marvelous; rattling; terrific; tremendous; wondrous

Bài viết liên quan