WELP LÀ GÌ

Share:

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự aaaarrghh.com.

Bạn đang đọc: Welp là gì

Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.

Xem thêm: Tam Vĩ Hồ Âm Dương Sư - Ngự Hồn Tam Vị Samisen Soul Onmyoji


The occasions of sampling included 6 và 3 days before the whelping, 1 day after whelping, and 1, 3, 7 and 14 weeks after whelping.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả quan điểm của những biên tập viên aaaarrghh.com aaaarrghh.com hoặc của aaaarrghh.com University Press tốt của các nhà trao giấy phép.
A she-bear robbed of her whelps is as nothing compared to the chairman of a finance committee whose surplus has been removed from hyên ổn by somebody toàn thân else"s precept.
Those of us who have looked after animals for a large part of our lives know that keeping animals involves a great commitment, particularly when animals are whelping.
Old females usually whelp in the den of their previous litter, while younger females typically den near their birthplace.
The she-wolf was twenty-six inches at the shoulder and showed signs of having recently nursed whelps.
In course of time the whelp became a full-grown rồng which had a brood of young dragons hidden away in a corn stachồng at the foot of the mountain.
The whelps of the (11) fox laughs at wise men, và the poor woman has mixed myrhh, and the priestess (12) to the one who wears a girdle of threads.
*

problems that someone has had in the past that they do not worry about because they happened a long time ago và cannot now be changed

Về bài toán này
*

*

*

Thêm tính năng bổ ích của aaaarrghh.com aaaarrghh.com vào trang mạng của chúng ta thực hiện app form tìm kiếm kiếm miễn giá tiền của Shop chúng tôi.
Tìm kiếm vận dụng tự điển của công ty chúng tôi tức thì hôm nay và chắc chắn rằng rằng bạn không bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ một đợt nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aaaarrghh.com English aaaarrghh.com University Press Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Bài viết liên quan