Blade and soul việt nam

Share:

Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được tăng cấp từ thiết bị Hổ Phách nghỉ ngơi cấp 10, 11 hoặc 12. Lúc chúng ta tải vũ trang Hổ Phách cấp 10, 11 hoặc 12, bạn có thể tăng cấp lên trang bị Tinh Vân tương ứng sinh hoạt cấp cho 1, 2, 3 tương ứng. lúc upgrade, thiết bị Tinc Vân đang bỗng dưng chuyển thành khí giới Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguim liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinch Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Nguyên ổn liệu

50 Mảnh Tinc Vân200 Kết tinh Linh Thạch50 Kết tinch Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạctrăng tròn Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Nguyên liệu – nếu bạn đã download tranh bị Hổ Phách cung cấp 11

25 Mảnh Tinh Vân200 Kết tinc Linc Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạc70 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguim liệu – nếu bạn vẫn mua vũ trang Sao Băng cung cấp 1

Vũ khí Mãng Xà60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguyên ổn liệu – trường hợp bạn vẫn tải trang bị Hổ Phách cấp cho 12

10 Mhình ảnh Tinch Vân200 Kết tinh Linc Thạch50 Kết tinch Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc100 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Ngulặng liệu – nếu như bạn đang sở hữu trang bị Sao Băng cấp 2

Vũ khí Bọ Cạp60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Người Tuyết60 Kết tinh Linch Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

*

Nguyên liệu

Vũ khí Chiến Thần60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 6

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Naksun60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

*

Nguim liệu

Vũ khí Đại Phong60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc1 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 8

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Lồng Đèn60 Kết tinch Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc2 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

*

Nguyên liệu

Vũ khí Tuyết Ngọc60 Kết tinh Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến hóa Sương Bạc3 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 10

*

Nguyên liệu

Vũ khí Hắc Long60 Kết tinh Linh Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc6 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình ảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 11

*

Nguyên liệu

Vũ khí Thủy Nộ60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc7 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 12

*

Ngulặng liệu

Vũ khí Thủy Nộ60 Kết tinc Linch Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc8 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Bài viết liên quan