HomeTHỦ THUẬT - PHẦN MỀMTruy vấn dữ liệu là gì

Truy vấn dữ liệu là gì

18:23, 19/03/2021

Truy vấn dữ liệu vào sql là thao tác trích xuất thông báo được tàng trữ trong các table. Thông tin được truy tìm xuất trải qua các cột và công bố yêu cầu trích xuất rất có thể nằm trong một hoặc các bảng.

Bạn đang xem: Truy vấn dữ liệu là gì

Thao tác này được sử dụng không ít trong các hệ thống ứng dụng hoặc website, chẳng hạn Khi các bạn đăng nhập vào facebook thì hệ thống sẽ triển khai tróc nã vấn tài liệu nhằm kiểm tra tích đúng theo lệ của thông tin tài khoản đăng nhập, ….

Truy vấn tài liệu vào sql –Ngôn ngữ SQL

Squốc lộ viết tắt củaStructured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn vấn tất cả kết cấu.Squốc lộ cho phép bọn họ chế tác đại lý dữ liệu, thao tác làm việc bên trên dữ liệu như tàng trữ tài liệu, sửa dữ liệu hoặc xóa tài liệu hoặc truy tìm vấn tài liệu.

Đa số những hệ quản ngại trị các đại lý dữ liệu hiện thời thực hiện Squốc lộ (MS SQL Server – T- Squốc lộ, Microsoft Access, Oracle – PL/Squốc lộ, DB2, MySQL…)

Truy vấn tài liệu trong sql –SQL có thể tạo thành 4 nhóm

Nhóm truy vấn dữ liệu (DQL): có các lệnh tầm nã vấn chọn lựa (Select) để đưa thông báo nhưng lại ko có tác dụng chuyển đổi dữ liệu trong số bảng

Nhóm quan niệm tài liệu (DDL): Gồm những lệnh chế tác, thay đổi các bảng tài liệu (Create, Drop, Alter, …)

Nhóm thao tác làm việc tài liệu (DML): Gồm những lệnh làm cho thay đổi tài liệu lưu giữ trong các bảng (Insert, Delete, Update,…)

Nhóm điều khiển tài liệu (DCL): Gồm các lệnh thống trị quyền truy tìm nhập lệ tài liệu với các bảng (Grant, Revoke, …)

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu(DQL-Data Query Language)

Bao có những lệnh cho phép truy hỏi vấn dữ liệu cơ mà ko làm biến hóa dữ liệu hoặc các đối tượng người tiêu dùng trong DataBase. Đó là các truy vấn vấn bắt đầu bởi từ khóa SELECT.Trả về một cỗ các ở trong tính hoặc một tập phù hợp những bộ ở trong tính.

Xem thêm: Khu Vực Ar Là Gì - 2 Công Nghệ Này Giống Và Khác Gì Nhau

Truy vấn dữ liệu trong sql –Cú pháp câu lệnh SELECT

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName, Views[WHEREConditions>[GROUP. BY Row(s)>[HAVING>[ORDER BY Column(s) [asc|desc>>Lưu ý:

Các mệnh đề vào cặp dấu <> ko bắt buộcDISTINCT rất có thể là:Distinct: trả về những bạn dạng ghi không trùng lặp nhau hoặcTop: trả về n (giỏi %) bản ghi tra cứu thấy từ bỏ bên trên xuốngMệnh đề WHERE cho phép truy vấn chọn lọc theo hàngMệnh đề GROUPhường BY được cho phép nhóm dữ liệu theo hàngMệnh đề HAVING cho phép truy nã vấn lựa chọn theo nhómMệnh đề ORDER BY được cho phép sắp xếp tài liệu theo cột

Truy vấn dữ liệu trong sql –Truy vấn sàng lọc toàn bộ những mặt hàng và cột

SELECT * FROM TableName

Truy vấn dữ liệu vào sql –Truy vấn lựa chọn 1 số cột

SELECT Column1, Column2 … FROM TableNameví dụ như truy nã vấn sàng lọc tất cả những cột của bảng EMP

SELECT * FROM EMP

*

Truy vấn tài liệu vào sql –Mệnh đề WHERE

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableNameWHERE ConditionsMột số toán tử (Operator) áp dụng trong biểu thức Conditions:Toán thù tử so sánh, toán tử lôgíc vàso sánh xâu dùng toán thù tử LIKE

Các toán thù tử so sánh

=So sánh bằng
hoặc !=Khác
>Lớn hơn
=Lớn hơn hoặc bằng

lấy một ví dụ hiển thị công bố nhân viên cấp dưới tất cả lương bằng800

SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL, DEPTNO FROM EMP WHERE SAL = 800

*

Truy vấn tài liệu vào sql –Toán tử LIKE

Cho phnghiền so sánh một chuỗi cùng với chuỗi không giống (tất cả chứa các ký từ đại diện) áp dụng toán tử LIKE.Các ký kết từ bỏ thay mặt đại diện (Wildcard):

Ký tựMô tả
_Txuất xắc cho 1 ký kết từ đơn
%Ttuyệt cho 1 chuỗi
<>Tgiỏi cho 1 ký từ bỏ đối kháng trong khoảng được bao vì chưng cặp dấu ngoặc vuông
<^>Thay cho 1 cam kết từ đơn ngẫu nhiên ko nằm trong tầm được bao do cặp vết ngoặc vuông

Ví dụ áp dụng ký trường đoản cú _

SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE "A____"

*

*

Truy vấn dữ liệu vào sql –Mệnh đề ORDER BY

Cho phnghiền thu xếp công dụng truy hỏi vấn theo cột và rất có thể bố trí tác dụng theo chiều:Tăng dần (asc) hoặcgiảm dần (desc). Bên dưới làcú pháp

SELECT [DISTINCT> Column(s)FROM TableName[WHERE Conditions >ORDER BY Column(s) [asc|desc>Ví dụdùng toán thù tử BETWEEN…AND và mệnh đề ORDER BY

SELECT * FROM EMP.. WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 8000ORDER BY SAL DESC

*

Truy vấn dữ liệu vào sql –Toán thù tử lôgíc

Các toán thù tử lôgíc tất cả AND, OR với NOT.AND với OR được thực hiện nhằm kết nối những ĐK tìm kiếm tìm đã cho thấy vào mệnh đề WHERE.NOT lấp định tác dụng kiếm tìm kiếm.

ví dụ như thực hiện tân oán tử AND

SELECT * FROM EMP WHERE SAL >= 3000 AND JOB = "ANALYST"

Truy vấn tài liệu vào sql –Mệnh đề GROUP BY

Mệnh đề GROUPhường BY cho phép team những mặt hàng tài liệu có giá trị tương tự nhau thành một đội nhóm.Các tính toán thù (hay áp dụng những hàm truy vấn nhóm) sẽ được tính trên từng nhóm.Một số hàm nhóm như:

Min(column)Tìm quý hiếm nhỏ tuổi tuyệt nhất trong cột column
Max(column)Tìm giá trị lớn số 1 vào cột column
Avg(column)Tìm giá trị vừa phải của cột column
Count (*)Đếm số dòng

lấy một ví dụ 1: Tìm mức lương lớntuyệt nhất, nhỏđộc nhất vô nhị, lương mức độ vừa phải cùng tổng lươngtrong bảng EMP

SELECT MAX(SAL), MIN(SAL), AVG(SAL), SUM(SAL) FROM EMP
Ví dụ 2: Hiển thị lương lớn số 1 cùng nhỏ tuổi độc nhất trong mỗiphòng ban

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUPhường. BY DEPTNO

Truy vấn tài liệu trong sql – Mệnh đề HAVING

Mệnh đề HAVING được sử dụng làm ĐK team. Vì vậy mong sử dụng HAVING, họ đề nghị kết phù hợp với GROUPhường BY.

Ví dụ: Hiển thị lương nhỏ dại độc nhất vô nhị trong mỗiban ngành với điều kiện lương nhỏ độc nhất từ bỏ 900 trở lên

SELECT DEPTNO, MAX(SAL), MIN(SAL)FROM EMPGROUP BY DEPTNOHAVING MIN(SAL) >= 900
Yêu cầu: Hãy hiển thị biết tin bao gồm mã sinch viên, tên sinh viên, thương hiệu lơp, mã môn học cùng điểm thi của rất nhiều sinc viên bao gồm điểm thi >= 5

Truy vấn tài liệu trong sql –Mệnh đề SELECT trên nhiều bảng

Khi truy tìm vấn trên những bảng, phải kết nối các bảng.Có hai hình trạng kết nối:

Kết nối trong: mệnh đề WHERE đã cho thấy các trường khóa của những bảng đề nghị kết nối bắt buộc như nhau hoặc sử dụng từ bỏ khóa JOIN vào mệnh đề FROMKết nối ngoài: áp dụng tự khóa LEFT/RIGHT OUTER JOIN trong mệnh đề FROM

lấy ví dụ về kết nối vào áp dụng mệnh đề WHERE


So sánh kết quả hai kiểu kết nối

Kết nối trong chỉ trả về hiệu quả Khi tìm kiếm được DEPARTMENT_ID khớp ứng của nhân viên vào bảng DEPARTMENT

Kết nối quanh đó trả về hiệu quả trong cả khi không tìm được DEPARTMENT_ID của nhân viên trong bảng DEPARTMENT

Truy vấn dữ liệu vào sql –bài tập mẫu

Thực hiện tại trên Oracle Database Express Edition,sở hữu phiên bản mua đặt

Xem đoạn Clip chỉ dẫn thiết đặt Oracle Express


Xem đoạn Clip lý giải áp dụng Oracle Express

// Link áp dụng để tùy chỉnh vào cliphttp://127.0.0.1:8080/apex

Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu trên

Câu 2: Truy vấn tài liệu trong sql

Hiển thị toàn bộ lên tiếng của bảng NHANVIENHiển thị đọc tin của không ít nhân viên sinh hoạt chống số 5Hiển thị mã nhân viên, bọn họ nhân viên, tên lót và tên nhân viên của những nhân viên sinh sống chống số 5 và tất cả lương >= 3000Hiển thị mã nhân viên, thương hiệu nhân viên của không ít nhân viên bao gồm lương từ bỏ 2000 đến 8000Hiển thị thông báo của những nhân viên tại địa chỉ có tên mặt đường là NguyễnCho biết con số nhân viênCho biết con số nhân viên cấp dưới trong từng phòng banHiển thị ban bố vềmã nhân viên, thương hiệu nhân viên và tên cơ quan làm việc chống kế toán

Truy vấn dữ liệu vào sql – Tổng kết bài học

Ngôn ngữ truy vấn vấn SQL bao hàm các lệnh bao gồm cấu tạo cho phép Tạo cơ sở dữ liệu với Thêm, Sửa, hoặc Xóa dữ liệu.

Có 4 team lệnh SQL bao gồm, trong đó nhóm lệnh truy nã vấn tài liệu (Select) có thể chấp nhận được trích ra phần dữ liệu yêu cầu lấy cơ mà ko có tác dụng biến đổi tài liệu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nhận Và Nhập Gift Code Tân Thủ 3Q 360Mobi :)), Gift Code 3Q Cu Hanh

Truy vấn dữ liệu vào sql – các bài luyện tập thực hành

Truy vấn các đại lý tài liệu làm chủ thông tin tài khoản ngân hàng đã xây dựng sống bài bác thực hành thực tế số 2

Câu 1: Tạo các truy tìm vấn tài liệu trong sql sử dụng trên một bảng

1.1. Tạo truy tìm vấn hiển thị ban bố toàn bộ những thông tin tài khoản có mẫu mã là “Checking”

1.2. Tạo truy hỏi vấn hiển thị những đọc tin có (MaKH, SoTK, KieuTK, NgayMoTK) của những tàikhoản tất cả phong cách “Tài khoản cá nhân trong nước” với bố trí công dụng hiển thị sao chongày msinh sống gần nhất sẽ tiến hành hiển thị trước (tức là ngày mngơi nghỉ được thu xếp sút dần)

1.3. Tạo tầm nã vấn hiển thị Tên, cửa hàng, thị trấn các khách hàng sinh sống trong thành phố “HàNội”. Sắp xếp kết quả theo thứ từ bỏ Alphabet của thương hiệu khách hàng

Câu 2:Tạo những truy vấn tài liệu trong sql áp dụng trên nhiều bảng

2.1. Thực hiện nay tầm nã vấn hiển thị báo cáo quý khách, vẻ bên ngoài thông tin tài khoản, ngày msinh sống.

2.5. Liệt kê những lên tiếng về tất cả các lần thanh toán giao dịch gồm: HoTenKH, DiaChi, SoTK, KieuTK, ThoiGianGD, SoTienGD, MoTaGD, SoDuTaiKhoan của chúng ta có số tài khoản là: 500000


Chuyên mục: THỦ THUẬT - PHẦN MỀM