HomeTRENDINGTrượng nghĩa

Trượng nghĩa

16:02, 23/03/2021
1. (Danh) Đơn vị chiều dài, mười thước ta là một “trượng”. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nãi khải tứ đọng, xuất thằng tuyệt nhất đoàn, ước sổ thập trượng” 乃啟笥, 出繩一團, 約數十丈 (Thâu đào 偷桃) Bèn msinh hoạt sọt, mang ra một cuộn dây thừng, dài chừng mấy chục trượng.2. (Danh) (1) Tiếng tôn xưng bạn đàn ông bự tuổi. ◎Như: “lão trượng” 老丈 người lớn tuổi, “trượng nhân” 丈人 ông già. (2) Tiếng tôn xưng người thân trong gia đình bự tuổi. ◎Như: “cô trượng” 姑丈 bà cô, “di trượng” 姨丈 bà dì.3. (Động) Đo, đạc. ◎Như: “trượng địa trưng thuế” 丈地徵稅 đo đất thu thuế.

Bạn đang xem: Trượng nghĩa


① Trượng, mười thước ta là một trượng.② Ðo, nhỏng thanh trượng 清丈 tức thị đo hoàn thành số ruộng đất nào rồi.③ Già cả, nhỏng lão trượng 老丈 trượng nhân 丈人 (người già cả). cha vk call là nhạc trượng 岳丈.
① Trượng (10 thước Trung Quốc): 有一丈高 Cao một trượng, cao 10 thước; 千丈之堤,以蟻螻之穴潰 Đê cao nngốc trượng, chỉ vày ổ kiến bé dại nhưng mà tan vỡ (Hàn Phi tử); ② Đo, đạc: 丈地 Đo đất, đạc điền; 巡丈城 Đi tương hỗ chu đáo nhằm đo thành (Tả truyện); ③ Cụ (thời xưa dùng để làm tôn xưng tín đồ bầy ông lớn tuổi): 老丈 Cụ già; 趙老丈 Cụ Triệu; 我丈時英特 Cụ của mình bấy giờ là 1 trong những tín đồ kiệt xuất (Đỗ Phủ); 遇丈人以杖荷蓧 Gặp một các cụ vác cái cào cỏ bởi gậy (Luận ngữ); ④ Chồng: 姑丈 Chồng cô, dượng; 姐丈 Chồng chị, anh rể.
Đơn vị đo chiều lâu năm thời trước, bởi 10 thước ta. Truyện Nhị độ mai : » Bể sâu mấy trượng ttách cao mấy trùng « — Tiếng kính trọng, dùng làm call bạn lớn hơn mình — Đo lường.

biểu trượng nhân 表丈人 • công trượng 公丈 • di trượng 姨丈 • đàn ông 大丈夫 • lão trượng 老丈 • muội trượng 妹丈 • nhạc trượng 岳丈 • pmùi hương trượng 方丈 • trượng chén bát xà mâu 丈八蛇矛 • trượng lão 丈老 • trượng nhân 丈人 • trượng phu 丈夫 • 平地起 vạn trượng cao lâu bình địa khởi 萬丈高樓
• Cổ ý - 古意 (Lý Bạch)• Hồng Phất - 紅拂 (Tào Tuyết Cần)• Phụng khuyến mãi Xạ Hồng Lý tứ đọng trượng - 奉贈射洪李四丈 (Đỗ Phủ)• tặng Kiều Lâm - 贈喬琳 (Trương Vị)• Tiền khổ hàn hành kỳ 1 - 前苦寒行其一 (Đỗ Phủ)• Vạn Trượng đàm - 萬丈潭 (Đỗ Phủ)• Vân Cư tự cô đồng - 雲居寺孤桐 (Bạch Cư Dị)• Vịnh hoài kỳ 1 - 詠懷其一 (Đỗ Phủ)• Xích tiêu hành - 赤霄行 (Đỗ Phủ)• Xuân khuê - 春閨 (Tùng Thiện tại Vương)
1. (Danh) Binch khí. ◎Như: “knhì trượng” 開仗 pk, “nghi trượng” 儀仗 đồ gia dụng binh hộ vệ mang đến quan lại ra ngoài. ◇Tân Đường Tlỗi 新唐書: “Đại chiến, Vương Sư vô ích, ủy trượng bôn” 大戰, 王師不利, 委仗奔 (Quách Tử Nghi truyện 郭子儀傳) Đánh to, Vương Sư ăn hại, quăng vũ khí thua thảm chạy.2. (Danh) Trận đánh, chiến tranh, chiến sự. ◎Như: “win trượng” 勝仗 win trận, “bại trượng” 敗仗 đại bại trận.3. (Động) Nhờ cậy, phụ thuộc vào. ◎Như: “ỷ trượng” 倚仗 nhờ vả quyền lực. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn” 一路寒威仗酒溫 (Quỷ Môn đạo trung 鬼門道中) Suốt tuyến phố lạnh buốt, nhờ rượu được nóng.4. (Động) Cầm, cố kỉnh, phòng, giơ. ◎Như: “trượng kì” 仗旗 nuốm cờ. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhất cá cá chấp kích huyền tiên, trì đao trượng kiếm” 一個個執戟懸鞭, 持刀仗劍 (Đệ tứ đọng hồi) Người nào cũng dựng kích đeo roi, thế đao nuốm tìm.
① Các thứ đồ dùng binc khí. Hai bên hành động Điện thoại tư vấn là khai trượng 開仗. quan lịch sự ra phía bên ngoài gồm bộ đội vắt đồ binc hộ vệ gọi là nghi trượng 儀仗.② Cậy, nhờ vả quyền lực của bạn Hotline là ỷ trượng 倚仗.

Xem thêm: Nf Trên Facebook Là Gì Trên Facebook? Viết Tắt Của Từ Gì? Ý Nghĩa Nf Trên Facebook


① Binh khí (nói chung); ② Gingơi nghỉ ra, cầm cố (binh khí): 仗劍 Gilàm việc kiếm; ③ Chiến tranh ma, trận: 打仗 Đánh nhau, chiến tranh; 打勝仗 Thắng trận; 敗仗 Thua trận, bại trận; 這一仗打得很漂亮 Trận này tiến công khôn cùng hay; ④ Dựa vào, nhờ vào, cậy: 要仗着大家的力量 Cần dựa vào mức độ của đông đảo người; 這全仗你了 Cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào anh cả; 仗主人的勢 Cậy nuốm của công ty.
Cái gậy nhằm chống — Nhờ cậy. Ỷ lại vào — Chỉ thông thường đồ vật binc khí — Trận tấn công thân quân đội hai bên. Td: Đả trượng ( đánh trận ).

bại trượng 敗仗 • bại trượng 败仗 • bạo trượng 爆仗 • bộc trượng 爆仗 • đả trượng 打仗 • minch hoả chấp trượng 明火執仗 • nghi trượng 儀仗 • phú khí trượng nghĩa 負氣仗義 • trượng nghĩa 仗義 • trượng nghĩa sơ tài 仗義疏財 • trượng cố gắng 仗勢 • ỷ trượng 倚仗
• Cung từ bỏ kỳ 3 - 宮詞其三 (Cố Huống)• Di Hoa Dương Liễu thiếu hụt che - 貽華陽柳少府 (Đỗ Phủ)• Giang hành thiết bị Hồng Châu kiểm chủ yếu vận - 江行次洪州檢正韻 (Nguyễn Phi Khanh)• Hoạ thượng thỏng trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinc lục thập tự tbọn họ nguim vận - 和尚書致事恭齋胡得第先生六十自壽原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khiển muộn trình Nghiêm công nhị thập vận - 遣悶奉呈嚴公二十韻 (Đỗ Phủ)• Lộc Đầu sơn - 鹿頭山 (Đỗ Phủ)• Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai phía Hưng Khánh các, đạo trung lưu lại xuân vũ trung xuân vọng đưa ra tác ứng chế - 奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制 (Lý Đăng)• Quá Quỷ Môn quan tiền - 過鬼門關 (Nguyễn Đề)• Tống bình tây đô đốc Trang Định đại vương phụng chiếu chinh Chiêm Thành - 送平西都督莊定大王奉詔征占城 (Trần Nguyên ổn Đán)• Vãn xuất tả dịch - 晚出左掖 (Đỗ Phủ)

1. (Danh) Gậy chống. ◎Như: “thủ trượng” 手杖 gậy phòng. ◇Luận Ngữ 論語: “Thực kì trượng nhi vân” 植其杖而芸 (Vi tử 微子) Chống gậy xuống đất rồi cào cỏ.2. (Danh) Chỉ bình thường gậy, gộc, vật dụng gì hình giống cây gậy. ◎Như: “cán miến trượng” 檊麵杖 trục lnạp năng lượng bột.3. (Danh) Hình phạt thời trước, sử dụng côn, bổng, gậy đánh tín đồ tội lỗi. § Xem “hình” 刑.4. (Động) Cầm, giữ. ◇Lễ Kí 禮記: “Lục thập trượng ư hương thơm, thất thập trượng ư quốc” 六十杖於鄉, 七十杖於國 (Vương chế 王制) Sáu mươi chấp duy trì Việc làng, bảy mươi chấp giữ việc nước.5. (Động) Tựa, phụ thuộc, trông cậy. ◇Hán Thư 漢書: “Cận thần dĩ bất túc trượng hĩ” 近臣已不足杖矣 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Cận thần không đủ trông cậy.6. (Động) Đánh khảo. ◇Đường ngữ lâm 唐語林: “Sảo bất suôn sẻ, tắc trượng chi” 稍不如意, 則杖之 (Bổ di 補遺) Có chút gì không vừa lòng, lập tức tiến công đòn.
① Cái gậy kháng.② Kẻ chống gậy Điện thoại tư vấn là trượng.③ Cái trượng dùng để đánh bạn. Trong năm hình, trượng hình là 1 trong.④ Một âm là tcụ. Cầm, tựa.
① (Cây) gậy: 手杖 Gậy chống, cha toong; 扶杖 Chống gậy; ② Gậy gộc, vật dụng tương đương gậy: 拿刀動杖 Cầm dao vung gậy; 檊麵杖 Tkhô cứng gỗ cán mì; ③ Trượng (một hình cầm dùng để đánh phạt kẻ bao gồm tội thời xưa); ④ (văn) Người kháng gậy.

Xem thêm: Blind Sql Injection Là Gì - Cách Phòng Chống Tấn Công Sql Injection


Cái gậy để chống. Td: Thiền lành trượng ( gậy phòng của phòng sư ) — Dựa vào. Nhờ cậy. Như chữ Trượng 仗 — Một hình phạt thời cổ, tiến công tù hãm bằng gậy.

bại trượng 敗杖 • ban trượng 斑杖 • cưu trượng 鳩杖 • quyền trượng 权杖 • quyền trượng 權杖 • sách trượng 策杖 • thiền lành trượng 禪杖 • thủ trượng 手杖 • trụ trượng 拄杖 • trượng đả 杖打 • trượng hình 杖刑 • xỉ trượng 齒杖
• Bát nguyệt nhị thập bát nhật dạ toạ cảm hoài - 八月二十八日夜坐感懷 (Doãn Uẩn)• Bân nương Yết cổ - 邠娘羯鼓 (Trương Hỗ)• Đăng tô - 登山 (Hồ Chí Minh)• Đề ẩn mang ssống cư hoạ vận - 題隱者所居和韻 (Phạm Tông Mại)• Đề Sái Châu Hồ Tiên quán - 題蔡州壺仙觀 (Tổ Vô Trạch)• Đối tửu - 對酒 (Trần Hiến Chương)• Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm sơn - 曉望白帝城鹽山 (Đỗ Phủ)• Tệ lư - 斃驢 (Lý Động)• Thu vãn đăng thành bắc môn - 秋晚登城北門 (Lục Du)• Vũ (Sơn vũ bất tác nê) - 雨(山雨不作泥) (Đỗ Phủ)

仧兏镸长𠇬𠑷𠑻𠑿𠔊𠤐𡕣𨱗𨱘

Không hiện chữ?


• Bát tkhô hanh Cam Châu - Tchúng ta Dương thọ Bát Công sơn tác - 八聲甘州-壽陽樓八公山作 (Diệp Mộng Đắc)• Biệt Lý Nghĩa - 別李義 (Đỗ Phủ)• Cầu Dinh hữu cảm - 梂營有感 (Ngô Thì Nhậm)• Hắc đàm long - 黑潭龍 (Bạch Cư Dị)• Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu - 淇上別趙仙舟 (Vương Duy)• khuyến mãi Vương Xán - 贈王粲 (Tào Thực)• Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 14 - 蒼梧竹枝歌其十四 (Nguyễn Du)• Trường Môn oán thù kỳ 2 - 長門怨其二 (Lý Bạch)• Tường hữu trường đoản cú 2 - 墻有茨 2 (Khổng Tử)• Vân Nam tự lạc thành - 雲南寺落成 (Trần Hữu Phùng)

Chuyên mục: TRENDING