HomeTRENDINGTrịch thượng là gì

Trịch thượng là gì

22:33, 29/03/2021
Ngài ko lúc nào tỏ cách biểu hiện trịch thượng so với những người ngài Ship hàng hoặc khiến chúng ta cảm thấy tốt kỉm.

Bạn đang xem: Trịch thượng là gì


Chúng ta được cảnh cáo là chớ “ngước sừng lên”, theo nghĩa là họ không nên có cách biểu hiện trịch thượng tuyệt ngạo mạn.
We are warned against ‘exalting our horn on high’ in that we should not take on a proud or arrogant attitude.
Dĩ nhiên, cho dù tách hạnh kiểm xấu, môn đồ chân chủ yếu của Chúa Giê-su không tạo ra sự vẻ vô tư hay có thái độ trịch thượng.
Of course, true Christians, while avoiding bad conduct, vì not display a self-righteous, superior attitude.
Chúng ta phải tránh thể hiện thái độ trịch thượng, kinh nghiệm đoán xét tín đồ khác với lòng hết dạ mù quáng dựa vào sự sáng suốt của loại bạn.
We must avoid a superior attitude, the habit of judging others, and blind zeal based on human wisdom.
Theo quan điểm của không ít nhà thống trị trịch thượng kia, Phi-e-rơ cùng Giăng chỉ nên “dân thường, không nhiều học” không có quyền huấn luyện và giảng dạy vào đền rồng thờ.
From the viewpoint of the elitist rulers, Peter and John were “maaaarrghh.com unlettered and ordinary” who had no right lớn teach in the temple.
4 Tránh trịch thượng: Sự đọc biết về Kinc Thánh không cho họ cớ để khinh nhờn tín đồ khác hoặc nói đến chúng ta bằng số đông lời lẽ thiếu thốn tôn kính.

Xem thêm: 2019 All - All Stars 2019


4 Avoid Arrogance: Our knowledge of the Bible provides no basis for looking down on people or referring khổng lồ them in disparaging terms.
Vậy bạn hãy từ bỏ hỏi: ‘Đức Giê-hô-va đang Cảm Xúc vắt làm sao giả dụ tôi dùng gần như điều mà lại ngài ban mang lại nhằm cảm giác mình trịch thượng rộng người khác?’
Ask yourself, ‘How would Jehovah feel if I were khổng lồ use what he has givaaaarrghh.com me as a basis to feel superior khổng lồ others?’
Chúng ta không ăn uống nói trịch thượng cùng với chúng ta hoặc khinh miệt họ dẫu mang lại đôi khi các đơn vị chỉ đạo tôn giáo của mình kháng đối và bắt bớ họ.
We do not talk down lớn them or disdain them evaaaarrghh.com if their religious leaders sometimes oppose and persedễ thương us.
(2 Cô-rinh-sơn 10:4, 5) Nhưng họ tránh việc cần sử dụng giọng trịch thượng với người khác hoặc đến chúng ta bất cứ lý do làm sao nhằm tức bực khi nghe tới thông điệp của chính mình.
(2 Corinthians 10:4, 5) But we should not talk down to others or give sầu them any valid cause for taking offaaaarrghh.comse at our message.
Trong lá thư đó, bà viết: “Tôi xin gửi tới nhị cá nhân rất khiêm nhịn nhường với kiên trì ấy ý muốn lỗi về thể hiện thái độ tự cao từ đại cùng hành vi trịch thượng của bản thân.
In part, she said: “To those two very patiaaaarrghh.comt and humble individuals, I would lượt thích to lớn convey my apology for my most self-righteous & condescaaaarrghh.comding behaviour.
Truyền thống ngờ vực hầu hết vị quan gồm quá nhiều quyền lực tối cao của các vị vua Sassanid cùng sự bực bội cá nhân của Khosrau xanh về thể hiện thái độ trịch thượng của Vinduyih chắc chắn góp thêm phần vào đưa ra quyết định này.

Xem thêm: Cách Tăng Bảng Bổ Trợ Ý Chỉ Thần Sấm Mùa 7


The Sasanian monarchs" traditional mistrust of over-powerful magnates và Khosrow"s personal resaaaarrghh.comtmaaaarrghh.comt of Vinduyih"s patronising manner certainly contributed lớn this decision.

Chuyên mục: TRENDING