Trang Phục Hỏa Ngục Bns

Share:

Hỏa ngục tù là phú phiên bản hero, là chỗ bao hàm thiết bị giá trị sẽ mong chờ các võ hiệp chinh phục.

Một lò rèn bí mật giảm song ngọn gàng núi của Đảo Thiên Mệnh, là vị trí không ít người dân có niềm tin rằng bọn Hắc Long tạo ra phần nhiều Trụ Hắc Ám.


Vị trí

*

Bản đồ

*

Boss

Boss tinh anh 1

Dung nyêu thích ăn uống thịt

Sinc lực: 9.744.000

Dung nđắm đuối ăn uống thịt

quái nhân tinc anh 2

Dậm lửa

Sinc lực: 5.301.200

boss khủng 1 – Rocnar

Sinc lực: 50.122.000

Thời gian: 7 phút

*

Rocnar

quái dị 2 – Chúa tể Quỷ Acrimor

Sinh lực: 47.328.000

Thời gian: 10 phút

*

Chúa tể Quỷ Acrimor

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hằng ngày

*

 Nhiệm vụ linch động

*

Phần thưởng

*

Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết phương pháp thừa Phụ bạn dạng những bạn có thể coi tại phía trên.

quái dị 1

trùm cuối 2


*
*

*
*
*

Bài viết liên quan