Thư Mục Roaming Là Gì

Share:
Hiện tại bản thân thấy trong ổ C của bản thân tự nhiên và thoải mái tốn những dung tích quá, bản thân lần mò ra thì thấy trong đường truyền sau:C:UsersKien beoAppDataRoamingApple ComputerMobileSyncBackup chiếm tới rộng 20gb. Vậy chúng ta cho chính mình hỏi tại vì sao thư mục ở đường dẫn bên trên lại tốn các dung lượng điều này cùng bạn muốn xóa đi thì tất cả ảnh hưởng gì đến hệ quản lý ko ....?
*

Xóa ko ả h cho hđh , chỉ có thể ả h đến soft như thế nào kia liên qan thôi . Mình ko bao gồm cái này nên có thể nói dc vậy

Bài viết liên quan