TASKS LÀ GÌ

Share:
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang đọc: Tasks là gì

*
*
*

task
*

task /tɑ:sk/ danh từ trách nhiệm, nghĩa vụ, phận sựa difficult task: một trách nhiệm khó khăn khăn bài làm, bài bác tậpgive the boys a task khổng lồ do: hãy ra bài xích tập cho các học viên làm công tác, công việc lời quở trách rưới, lời phê bình, lời mắng nhiếclớn take lớn task quở trách trách nát, phê bình, mắng nhiếctask force (quân sự) đơn vị chức năng tác chiến quánh biệt ngoại hễ từ giao trọng trách, giao việcto task someone khổng lồ vì chưng something: giao mang đến ai thao tác gì ông chồng hóa học lên, bắt đảm đang, thử thách, làm cho stress, làm cho căng thẳngmathematics tasks the child"s brain: toán học tập khiến cho chất xám em bé dại căng thẳng
công việcjob step task: trọng trách bước công việcjob tư vấn task: nhiệm vụ cung ứng công việcreading task: công việc đọctask dispatcher: bộ điều phối hận công việctask dump: sự kết xuất công việctask execution area: vùng thi hành công việctask identification: sự dìm dạng công việctask identification key (TIK): khóa dìm dạng công việctask identifier (TID): cỗ dấn dạng công việctask information bloông chồng (TIB): kân hận thông tin công việctask management: sự quản lý công việctask panel: bảng công việctask schedule: chiến lược công việctask start: sự ban đầu công việctask state: trình trạng công việctask switch: biến hóa công việctask virtual storage: bộ nhớ lưu trữ ảo công việcvisual task: quá trình bắt buộc chiếu sángwriting task: các bước ghinhiệm vụUTS (unbound task set): tập trọng trách không liên kếtaccomplishment of task: sự kết thúc nhiệm vụadministrative task: trọng trách cai quản lýbackground task: trọng trách sản phẩm cấpchange default task group: team ngầm định trách nhiệm nỗ lực đổicommon task: trọng trách chungcommunication task: nhiệm vụ truyền thôngday task: trọng trách hàng ngàyforeground task: trọng trách nổiforeground task: nhiệm vụ nền trướcimmediate task: nhiệm vụ tức thìjob step task: nhiệm vụ bước công việcjob tư vấn task: trọng trách cung cấp công việcmain task: trọng trách chínhmajor task: trọng trách chínhmanagement task: trọng trách quản ngại lýmaster scheduler task: trách nhiệm lập kế hoạch biểu chínhmeasuring task: trách nhiệm đomonitor task: trách nhiệm giám sátoperator station task (OST): trách nhiệm trạm thao tácplanned task: nhiệm vụ theo kế hoạchroot task: trách nhiệm gốcsecondary task: nhiệm vụ sản phẩm công nghệ yếushift task: trách nhiệm trong một caspecific task: trọng trách riêngsystem task: nhiệm vụ hệ thốngtask analysis: sự so với nhiệm vụtask description: sự biểu hiện nhiệm vụtask descriptor: cỗ biểu lộ nhiệm vụtask dispatcher: bộ giao nhiệm vụtask management: sự thống trị nhiệm vụtask overview: tổng quan liêu về nhiệm vụtask panel: bảng nhiệm vụtask programmer: fan lập trình sẵn nhiệm vụtask queue: mặt hàng nhiệm vụtask schedule: định kỳ nhiệm vụtask switcher: cỗ thay đổi nhiệm vụkiểm tra task: trách nhiệm kiểm traunbound task set (UTS): tập (hợp) nhiệm vụ không liên kếtwork task: trách nhiệm có tác dụng việcwork task: trách nhiệm sản xuấtthao tácfixed task: thao tác làm việc cố kỉnh địnhfixed task: làm việc định kỳoperator station task (OST): trọng trách trạm thao tácscheduled task: thao tác làm việc cố kỉnh địnhscheduled task: thao tác định kỳtask queue: mặt hàng thao tácLĩnh vực: toán thù và tintác vụUTS (unbound task set): tác vụ ko kết buộcabsolute task set: tập tác vụ xuất xắc đốiappendage task: tác vụ thêm vàoappendage task: tác vụ phụbackground task: tác vụ phụbloông xã task set: tập tác vụ khốicommunication task: tác vụ truyền thôngcontrol oriented task: tác vụ phía điều khiểnimmediate task: tác vụ trực tiếpimmediate task: tác vụ tức thờiinitiating task: tác vụ khởi đầumain task: tác vụ chínhprimary task: tác vụ chínhreading task: tác vụ đọcregion control task: tác vụ điều khiển và tinh chỉnh miềnroot task: tác vụ chínhsystem task: tác vụ hệ thốngtask control table: bảng điều khiển và tinh chỉnh tác vụtask directory table: bảng thư mục tác vụtask information block: khối báo cáo tác vụtask interrupt control: điều khiển ngắt tác vụtask list: danh sách tác vụtask management: làm chủ tác vụtask queue: sản phẩm tác vụtask register: thanh khô ghi tác vụtask request: tận hưởng (thực hiện) tác vụtask start: sự bắt đầu tác vụtask switch: biến đổi tác vụtask virtual storage: bộ nhớ tác vụ ảotime-sharing control task (TSC): tác vụ điều khiển phân thờiunbound task set (UTS): tập (hợp) tác vụ ko kết buộcupdating task: update tác vụwriting task: tác vụ ghiSpecial task Group (STG)đội đặc tráchcông việctask management: sự kiểm ngay cạnh, giám sát công việctask pay: tiền khoán thù công việctask wages: chi phí lương theo công việcquá trình, nhiệm vụnhiệm vụaccounting based on task: kế tân oán theo nhiệm vụ cá nhânkey task analysis: đối chiếu nhiệm vụ công ty yếutask description: bạn dạng diễn đạt nhiệm vụtask identity: sự xác định nhiệm vụtask method: phương thức nhiệm vụtask significance: tầm quan trọng của nhiệm vụad hoc taskcông tác sệt biệtelement taskcông tác cơ sởtask -rate planchính sách chi phí lương tính theo việctask bonuschi phí lương trả côngtask bonuschi phí thưởng trọn hoàn côngtask bonus systemchính sách thưởng thừa mức kế hoạch (ko kể lương bao gồm thức)task budgetingdự toán quảng cáo (theo nhiệm vụ)task forceteam lực lượng biệt phái, lực lượng sệt biệttask groupđội làm việctask paytiền công khoántask settingsự xác minh phương châm công táctask system of paychính sách lương khoán
*

Xem thêm: Nice Shot Là Gì, Nghĩa Của Từ Nice Shot, Nice Shot Là Gì, Nghĩa Của Từ Nice Shot

*

*

task

Từ điển Collocation

task noun

ADJ. awesome, challenging, daunting, enormous, formidable, great, Herculean, huge, mammoth, massive, monumental | arduous, demanding, difficult, exacting, exhausting, hard, laborious, onerous, stiff, time-consuming, tough, uphill | dangerous, hazardous | basic, easy, simple, small Translating the letter was no easy task. | menial, mundane, repetitive sầu, tedious | complex, mind-boggling | delicate, tricky | fruitless, hopeless, impossible | daily, day-to-day, routine | central, fundamental, important, main, major, primary, principal The primary task of the chair is to ensure the meeting runs smoothly. | essential, vital | immediate, urgent | enviable, pleasant | thankless, unenviable, unpleasant | administrative, domestic, household, manual | self-appointed, self-imposed

VERB + TASK take on, take upon yourself, undertake Nobody toàn thân was keen to take on such a thankless task. | approach, get khổng lồ grips with, tackle How vị you tackle a task lượt thích that? | carry out, do, fulfil, get on with, persize I left her lớn get on with the task of correcting the errors. | accomplish, complete, succeed in | cope with | fail in | allocate, assign (sb), delegate, entrust sb with, give sb, set sb She failed to complete the task that she had been mix. | be charged with, be faced with, have She was charged with the important task of telling the children. | be engaged in I was engaged in the delicate task of clipping the dog"s claws. | help sb with | be suited/unsuited lớn His thichồng fingers were not well suited to lớn the task.

TASK + VERB require sth The task requires a variety of skills và experience. | fall khổng lồ sb The unenviable task of telling my parents fell to lớn the head teacher. | confront sb, face sb The team have no illusions about the kích cỡ of the task confronting them.

PREP. ~ for a hard task for the committee | ~ in one of the first tasks in language learning

PHRASES the task ahead We need lớn think realistically about the task ahead. | the task in hvà We should stop chatting và get back khổng lồ the task in hand.

Từ điển WordNet


Microsoft Computer Dictionary

n. A stand-alone application or a subprogram that is run as an independent entity.

English Synonym và Antonym Dictionary

tasks|tasked|taskingsyn.: assignment chore duty function job stint work

Bài viết liên quan