Street signs là gì

Share:
Similar road signs exists throughout Canada, but warnings sometimes appear without words khổng lồ comply lớn bilingual requirements.

Bạn đang đọc: Street signs là gì


Các dấu hiệu đường tựa như trường tồn mọi Canada, tuy nhiên các chú ý nhiều lúc lộ diện không tồn tại trường đoản cú để tuân thủ những những hiểu biết tuy vậy ngữ.
A ROAD sign that is pointing in the wrong direction is not just misleading; it is potentially dangerous.
Sure enough, when we got there, we found a small road sign, noted in our instructions, that we had failed to see.
Như vẫn mong muốn, khi tới kia, Cửa Hàng chúng tôi tìm kiếm thấy một tnóng bảng chỉ đường nhỏ, được ghi trong những chỉ dẫn của Cửa Hàng chúng tôi, cơ mà Shop chúng tôi đang không bắt gặp.
9 At times, it may be easy to lớn discern that a road sign has been tampered with & is pointing the wrong way.
About 75 percent of the population speaks and understands English khổng lồ varying degrees of fluency, và road signs are mostly written in that language.
Khoảng 75% dân cư nói theo một cách khác với đọc giờ đồng hồ Anh sống đa số cường độ khác nhau, những biển cả hiệu giao thông được aaaarrghh.comết bởi ngôn ngữ này.
Anderson has said that he was inspired by seeing a road sign for the Isle of Dogs in Engl& while Fantastic Mr. Fox was in development.
Anderson huyết lộ nguồn cảm xúc của anh ấy đã có được sau thời điểm thấy một biển hiệu của Isle of Dogs sinh hoạt Anh vào thời hạn phát triển Ngài cáo tuyệt vời và hoàn hảo nhất.
4:13) Like a driver who obeys road signs, let us accept the counsel, apply it, & move sầu forward. —Prov. 4:26, 27; read Hebrews 12:12, 13.
Nlỗi người lái xe cộ tuân thủ theo đúng sự hướng dẫn của biển lớn chỉ đường, họ hãy gật đầu lời khuyên, vận dụng với đi tiếp.—Châm 4:26, 27; phát âm Hê-bơ-rơ 12:12, 13.
Okay, well, let"s say you want to lớn fly just a few meters above sầu the ground where you can still see the road signs và breath oxyren with ease.
Ok, Vâng, hãy cứ đọng bảo rằng các bạn chỉ mong muốn bay phương pháp phương diện khu đất một vài mét vị trí các bạn vẫn rất có thể nhận thấy những hải dương báo giao thông và hít thở không gian một bí quyết dễ ợt.
The convention reaaaarrghh.comsed và substantially extended the earlier 1949 Geneva Protocol on Road Signs and Signals, itself based in turn on the 1931 Geneva Convention concerning the Unification of Road Signals.
Công ước đang sửa đổi với mở rộng đáng kể Nghị định thỏng Geneva 1949 trước kia về các Dấu hiệu và Tín hiệu Đường bộ, mà bạn dạng thân nó dựa trên Công ước Geneva liên quan mang lại Thống duy nhất Tín hiệu Đường bộ năm 1931.

Xem thêm: Các Khe Cắm Pci Là Gì ? Nó Quan Trọng Như Thế Nào Đối Với Pc


The top 200 will allow you to lớn comprehend 40 percent of basic literature -- enough to lớn read road signs, restaurant menus, to lớn underst& the basic idea of the website pages or the newspapers.
200 trường đoản cú đặc biệt nhất sẽ giúp chúng ta đọc được 40% chữ aaaarrghh.comết cơ phiên bản - đủ để các chúng ta có thể đọc được đại dương báo giao thông, thực 1-1 quán ăn, cùng phát âm được hầu hết ý cơ bạn dạng trên phần lớn trang web xuất xắc vào sách báo.
"Superstore" is sometimes used, but with a slightly different meaning: on road signs it means "large supermarket"; in self-seraaaarrghh.comce siêu thị names it denotes an outlet larger than that particular chain"s usual form size.
"Siêu cửa hàng" thỉnh thoảng được thực hiện, tuy vậy với một ý nghĩa sâu sắc tương đối khác: bên trên bảng chỉ đường Có nghĩa là "nhà hàng ăn uống lớn"; vào tên shop từ Giao hàng, nó biểu lộ một shop lớn hơn kích cỡ thông thường của chuỗi kia.
For example, the Ministry of Foreign Affairs requires the use of Hepburn on passports, and the Ministry of L&, Infrastructure và Transport requires the use of Hepburn on transport signs, including road signs và railway station signs.
Bộ nước ngoài giao đòi hỏi thực hiện Hepburn trong hộ chiếu, Sở khu đất đai, hạ tầng và giao thông vận tải trải đời sử dụng Hepburn bên trên bảng hiệu giao thông, bao gồm có bảng giao thông vận tải đường bộ với đường sắt.
English was an official language during the Mandate period; it lost this status after the establishment of Israel, but retains a role comparable lớn that of an official language, as may be seen in road signs and official documents.
Tiếng Anh là 1 ngữ điệu bằng lòng vào thời kỳ Ủy thác; nó mất vị cụ này sau khi Israel hình thành, tuy vậy giữ được một sứ mệnh tương tự một ngôn từ thừa nhận, nlỗi có thể thấy trong những bảng hiệu con đường bộ và văn kiện ưng thuận.
In the United States, road warning signs with the adaaaarrghh.comsory Bridge May Be Icy indicate potentially dangerous roadways above sầu bridge structures.
Tại Hoa Kỳ, những biển chú ý với "Bridge May Be Icy" cho biết thêm chính là các con con đường gian nguy ẩn chứa phía bên trên kết cấu cầu.
In June 2011, a few months after it started operations, xuất hiện Road Films signed a pay-TV deal with Netflix, which expired in 2016.
Tháng 6 năm 2011, một vài ba tháng sau khoản thời gian xác định lấn sân vào vận động, xuất hiện Road Films đã một đúng theo đồng tiaaaarrghh.com trả tiền cùng với Netflix, hợp đồng này hết hạn vào năm 2016.
The Convention on Road Signs & Signals, commonly known as the aaaarrghh.comenna Convention on Road Signs and Signals, is a multilateral treaty designed to increase road safety and aid international road traffic by standardising the signing system for road traffic (road signs, traffic lights and road markings) in use internationally.
Công ước về Báo hiệu với Tín hiệu Đường cỗ, hay được Call là Công ước aaaarrghh.comên về Báo hiệu cùng Tín hiệu Giao thông Đường bộ, là 1 hiệp ước đa phương có thiết kế nhằm tăng tốc bình an giao thông vận tải đường bộ cùng cung ứng giao thông đường bộ quốc tế bằng phương pháp tiêu chuẩn hóa khối hệ thống ký hiệu cho giao thông mặt đường bộ (biển báo, đèn giao thông với đường đi bộ đánh dấu) trong thực hiện nước ngoài.
Both the aaaarrghh.comenmãng cầu Convention & the Geneva Protocol reflected a common consensus on road traffic signs that evolved primarily in Europe in the mid-20th century.
Cả Công ước aaaarrghh.comenna với Nghị định tlỗi Geneva đông đảo phản ánh sự đồng thuận thông thường về những biển lớn báo giao thông mặt đường bộ cải cách và phát triển hầu hết sống châu Âu vào giữa thế kỷ đôi mươi.

Bài viết liên quan