STANDOFF LÀ GÌ

Share:
(Hebrews 3:12) In the Greek text, “drawing away” literally means “to lớn st& off,” that is, khổng lồ apostatize.

Bạn đang đọc: Standoff là gì


Badger H (Tu-16 Elka) – Designed for stand-off electronic warfare and electronic counter-measures tư vấn.
Hundreds of well-equipped riot police were dispatched, và they engaged in a stand-off with the farmers.
Hàng trăm cảnh sát phòng bạo động với thứ xuất sắc được điều rượu cồn, bọn họ kungfu với những người dân cày.
Như vậy mang đến một sự chình ảnh giác thân xe tăng Mỹ với Đông Đức tại Chốt gác Charlie ngày 27-28 mon 10 năm 1961.
(Hebrews 2:1) However, the Greek term rendered “drawing away” means “khổng lồ st& off” và is related to the word “apostasy.”
Tuy nhiên, từ Hy Lạp được dịch ra “trôi lạc” tức là “tránh xa” và gồm contact cùng với chữ “bội đạo”.
The flotilla sortied from Eniwetok on 15 July and was standing off the Asan Beaches on the morning of 21 July.
Chi chiến hàm khởi hành trường đoản cú Eniwetok vào ngày 15 tháng 7, cùng có khía cạnh ko kể khơi kho bãi Asan vào sáng sủa mau chóng ngày 21 tháng 7.
The Berlin Crisis saw US Army troops facing East German Army troops in a stand-off, until the East German government backed down.
bự hoảng Berlin là sự việc kiện trong các số ấy quân nhóm Đông Đức với quân team Mỹ đang đương đầu nhau, cho đến lúc chính phủ nước nhà Đông Đức lùi bước.
What did Ptolemy III bring back to Egypt, và why did he “for some years st& off from the king of the north”?
Ptolemy III lấy các gì về Ê-díp-tô, và tại vì sao “trong vài năm... <ông> không đánh vua phương thơm bắc”?
The Mirage 2000N is the nuclear strike variant which was intended to carry the Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP) nuclear stand-off missile.
Mirage 2000N là phiên phiên bản tấn công phân tử nhân, được dự định thực hiện có thương hiệu lửa phân tử nhân Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP).
The Siege of the Luhansk Border Base was a two-day-long stand-off at a Ukrainian border base located on the outskirts of Luhansk đô thị.
Cuộc vây hãm địa thế căn cứ biên cương Luhansk diễn ra trong thời gian hai ngày trên một căn cđọng biên thuỳ Ukraimãng cầu nằm tại vị trí ngoại ô đô thị Luhansk.

Xem thêm: Cách Lên Đồ Taric - Taric Mùa 11: Bảng Ngọc,


The most surprising was the elimination of the Soviet Cup participant Dynamo Kyiv that lost its quarterfinal stvà off against the Zaporizhian Automakers 1:2 in aggregate.
Hình ảnh bất thần tuyệt nhất là sinh sống Dynamo Kyiv bị nockout cùng vòng sơ loại của Soviet Cup thua làm việc tứ đọng kết trước cùng với Zaporizhian Automakers 1:2 sau 2 lượt trận.
The peace negotiations amidst the armed stand-off led to lớn the 4th National Congress of Kuomintang being held separately by three factions in Nanjing, Shanghai and Canton.
Các cuộc trao đổi tự do thân sự nổi dậy khí giới đang dẫn cho Quốc hội Quốc gia 4 của Quốc Dân Đảng được tổ chức lẻ tẻ bởi vì cha phe phái ở Nam Kinc, Thượng Hải với Canton.
The Odomain authority army came up with the plan to use cannons for stand-off tactics against the Uesugi and to lớn bombard the Uesugi from across the river.
The first modern example was the stand-off between the Imperial Russian Navy và the Imperial Japanese Navy (IJN) at Port Arthur during the Russo-Japanese War in 1904.
lấy một ví dụ tiến bộ thứ nhất là sự giao tranh giữa Hải quân Đế quốc Nga và Hải quân Đế quốc Japan tại cảng Arthur vào Chiến tnhãi ranh Nga-Nhật năm 1904.
A stand-off took place south of London, with York presenting a danh mục of grievances và demands to lớn the court circle, including the arrest of Edmund Beaufort, 2nd Duke of Somerset.
Một cuộc thương thơm tmáu đã có được thực hiện sinh hoạt phía phái mạnh London, với bài toán Công tước đoạt York chuyển ra một list những khiếu nài nỉ cùng yên cầu thanh hao lọc triều đình, bao gồm cả câu hỏi bắt giữ lại Edmund Beaufort, Công tước lắp thêm nhị của Somermix.
From 24 February until 4 March Henshaw was part of the Navy fleet standing off Port Cortes, Honduras, to lớn protect American lives và interests in case of a revolution taking place in Guatemala.
Từ ngày 24 mon 2 đến ngày 4 tháng 3, nó phía trong yếu tố lực lượng hải quân canh chống kế bên khơi Port Cortes, Honduras để đảm bảo an toàn tính mạng con người cùng gia tài của công dân Hoa Kỳ vào ngôi trường hòa hợp xẩy ra cuộc bí quyết mạng tại Guatemala.
One early use was by President Bill Clinton in June 1994 in relation lớn possible operations against North Korea, at the height of the 1994 stand-off with that country over nuclear weapons.
lúc đầu được Tổng thống Mỹ Bill Clinton áp dụng vào tháng 6 năm 1994 tương quan mang lại các chiến dịch rất có thể xảy ra nhằm hạn chế lại Triều Tiên, vào tầm thời hạn cao điểm của cuộc chiến chống cài thiết bị phân tử nhân của nước này vào khoảng thời gian 1994.

Bài viết liên quan