Significantly Là Gì

Share:
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang đọc: Significantly là gì

*
*
*

significant
*

significant /sig"nifikənt/ tính từ đầy chân thành và ý nghĩa, gồm đặc thù gợi ý đặc biệt, trọng đại, đáng chú ý
đáng kểđầy ý nghĩaquan liêu trọngLSB (least significant bit): che không nhiều đặc trưng nhấtLSD (least significant digit): chữ số không nhiều đặc trưng nhấtMSB (most significant bit): che quan trọng nhấtleast significant bit: bít ít quan trọng đặc biệt nhấtleast significant bit (LSB): bít ít đặc trưng nhấtleast significant digit (LSD): chữ số không nhiều đặc trưng nhấtmost significant bit (MSB): che đặc biệt quan trọng nhấtmost significant digit (MSD): chữ số quan trọng đặc biệt nhấtsignificant condition: ĐK quan liêu trọngLĩnh vực: toán thù & tingồm nghĩaLSB (least significant bit): bit có nghĩa tối thiểuLSC (least significant character): ký từ bao gồm nghĩa về tối thiểuMSB (most significant bit): bít có nghĩa nhấtMSB (most significant bit): bit gồm nghĩa nhấtMSC (most significant character): ký kết tự có nghĩa nhấtMSD (most significant digit): chữ số gồm nghĩa nhấtleast significant bit (LSB): bit có nghĩa là về tối thiểuleast significant character (LSC): ký kết từ bỏ gồm nghĩa về tối thiểuleast significant digit: chữ số gồm nghĩa nhỏ nhắn nhấtleast significant digit (LSD): chữ số bao gồm nghĩa về tối thiểumost significant bit (MSB): bít tất cả nghĩa nhấtmost significant bit (MSB): bit có nghĩa nhấtmost significant character: ký kết tự tất cả nghĩa nhấtmost significant character (MSC): cam kết từ bỏ có nghĩa nhấtmost significant digit: sản phẩm số bao gồm nghĩa to nhấtnon significant zero: số ko không có nghĩasignificant digit: chữ số bao gồm nghĩasignificant digit: mặt hàng số gồm nghĩasignificant digit arithmetic: số học tập chữ số có nghĩasignificant digits: chữ số bao gồm nghĩasignificant figures: chữ số tất cả nghĩaphần bao gồm nghĩa (số)LSB (least significant bit)bit có mức giá trị nhỏ dại nhấtLSB (least significant bit)bit ở phần rất phảiLSD (least significant digit)chữ số mặt phải nhấtLSD (least significant digit)chữ số có mức giá trị bé dại nhấtLSD (least significant digit)chữ số ở vị trí cực phảiMSB (most significant bit)đậy có mức giá trị cao nhấtMSB (most significant bit)bit sinh hoạt cực tráiMSC (most significant character)ký từ bỏ ngơi nghỉ rất tráiMSD (most significant digit)chữ số làm việc cực tráileast significantbên buộc phải nhấtleast significanttất cả giáleast significantphải chăng nhấtleast significant bitbit có mức giá trị thấpleast significant bitbit quý giá thấptrung bình quan trọngsignificant amountsố chi phí lớnsignificant changes in the employmentđổi khác đặc biệt quan trọng vào giải pháp mướn người làm

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): significance, insignificance, signification, signify, significant, insignificant, significantly, insignificantly


Xem thêm: Tải Download Phần Mềm Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm One Minutes Pro 2 6

*

*

*

significant

Từ điển Collocation

significant adj.

VERBS be, prove sầu | become | remain | consider sth (as), deem sth, regard sth as, see sth as, think sth, view sth as The move was regarded as significant in nhật bản.

ADV. deeply, extremely, highly, particularly, very | fairly, quite | statistically These differences are not statistically significant.

PREP. for This development proved highly significant for the whole town. | to lớn rituals which are deeply significant lớn Christians

Từ điển WordNet


adj.

too closely correlated to be attributed to lớn chance & therefore indicating a systematic relation

the interaction effect is significant at the .01 level

Bài viết liên quan