SHORTNESS OF BREATH LÀ GÌ

Share:

Trước hết, ta hoàn toàn có thể xem một có mang trên mạng về ‘shortness of breath’ được biểu hiện là ‘the feeling of not getting enough air when you are breathing’ như vậy ta dễ dàng đồng ý vẻ ngoài tương tự nghỉ ngơi giờ Việt là ‘hụt hơi’ nhưng ‘hụt’ ở đây tức là thiếu’ với một định nghĩa sản phẩm công nghệ hai cho rằng ‘shortness of breath’ là … air hunger (thiếu ko khí), difficulty breathing (cạnh tranh thở) bắt buộc các bạn cóthể chấp nhận hai bề ngoài bên trên.

Bạn đang đọc: Shortness of breath là gì


SHORTNESS OF BREATH (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Ở chiều tiếng Anh thì ‘shortness of breath’ trực thuộc tự vựng rộng lớn dẫu vậy thuật ngữ chăm ngành lại là ‘dyspnea’ nhưng tiền tố ‘dys’ là ‘difficult’/ ‘painful’ còn hậu tố ‘-pnea’ tức là ‘breathing’. Xin xem một ví dụ sau:

- When you have shortness of breath, you can't catch your breath or get enough air in your lungs. Your doctor might gọi it dyspnea.

lúc phân tích và lý giải nhì thuật ngữ trên, fan ta hay nói tuyệt viết ‘difficulty (in) breathing’ đề nghị chúng ta cũng có thể sử dụng thêm bề ngoài đồng nghĩa khác ‘difficulty breathing’.

Xem thêm: Giftcode Hiệp Khách Giang Hồ Mobile, Hiệp Khách Giang Hồ Mobile: Giftcode Tân Thủ

Tại một khái niệm khác về ‘shortness of breath’ nhưng mà lại cực kỳ ‘vnạp năng lượng vẻ’ ‘feeling of being ‘hungry for air’ phải trong ngôi trường đúng theo này có người dùng cụm từ Hán-Việt là ‘thận bất nạp khí’.

BREATHLESSNESS (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Một từ bỏ khác ‘breathlessness’/ˈbreθləsnəs/ cũng đồng nghĩa tương quan với ‘shortness of breath’ được gọi là ‘difficulty (in) breathing’ vào ví dụ:

- Asthma causes wheezing và breathlessness.

Trong sách học giờ đồng hồ Anh y tế ‘English in Medicine’ được GS,BS Trần Pmùi hương Hạnh biên dịch cùng chú thích thấy các tự ‘shortness of breath’ được dịch là ‘hụt tương đối, khó thở’.

THUẬT NGỮ Y HỌC CHỈ RỐI LOẠN VỀ THỞ/ HÔ HẤP

Eu.pn(o)ea /jupˈniə/: Normal breathing Thngơi nghỉ bình thườngA.pn(o)ea: /æpˈniə/: Temporary stopping of breathing Ngừng thởDys.pnea /dɪspˈniə/: Shortness of breath Khó thởOrtho.pnea /ɔrˈθɑpniə/: Difficult breathing except in a standing position Khó thngơi nghỉ nằm

Oligo.pnea: Breathing that is shallower or slower, than normal. Thsinh hoạt nôngPoly.pnea /ˌpɒlɪpˈniːə/: Rapid breathing Thsống nhanh

Hyper.pnea /ˌhaɪpərpˈniə/: Abnormally rapid or deep breathing Thở nkhô nóng, sâuHypo.pnea /haɪˈpɒpnɪə/: Abnormally shallow breathing Thsinh hoạt đủng đỉnh, nông

Brady.pnea /ˌbreɪdi:pˈnɪə/: Abnormally slow breathing. Thngơi nghỉ chậmTachy.pnea /ˌtækɪpˈnɪə/: Abnormally rapid breathing Thlàm việc nhanh

Bài viết liên quan