Saigonese là gì

Share:

Give sầu us this day, our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive sầu those who trespass against us.


*

Cái tựa Người Sài gòn đấu với Người Hà nội chỉ là…để câu viu nhưng mà thôi

Bài viết liên quan