Provocative là gì

Share:
16 For a man or woman, boy or girl, khổng lồ act in or dress in a sexually provocative way would not aaaarrghh.comhance true masculinity or femininity, and it certainly does not honor God.

Bạn đang đọc: Provocative là gì


16 Đàn ông hoặc lũ bà, con trai xuất xắc phụ nữ làm sao gồm cử chỉ hoặc ăn diện khêu gợi thì sẽ không làm trông rất nổi bật nam tính hoặc thiếu nữ tính thật sự, và chắc hẳn rằng điều này ko có tác dụng Phù dung mang đến Giê-hô-va Đức Chúa Ttách.
Whaaaarrghh.com we maintain a mild temper evaaaarrghh.com under provocation, dissaaaarrghh.comters are oftaaaarrghh.com moved to reassess their criticisms.
Nếu họ cố gắng duy trì sự nhu hòa mềm mại và mượt mà Khi bị khiêu khích, điều này thường đã khiến những người dân gây chuyện xét lại lời chỉ trích của mình.
For Christian youths the “fire” may come in the size of exposure khổng lồ sexual provocation, invitations to take drugs or the pressure to nội dung in the world’s degraded aaaarrghh.comtertainmaaaarrghh.comt.
Đối với những tín-đồ gia dụng tphải chăng tuổi “lửa” rất có thể là việc đụng trán với việc mời mọc, khiêu-khích về dục tình, về ma-túy, xuất xắc áp-lực khiến cho họ buộc phải tham-gia vào các sự vui chơi giải trí tồi bại của thế-gian.
The b& explained that their intaaaarrghh.comtions for "Sting" were differaaaarrghh.comt from "Marionette" & "Vibrato", stating "This time, we wanted khổng lồ look more like a girlfriover rather than to lớn look provocative.
Ban nhạc đã lý giải rằng ý tưởng của mình cho "Sting" là không giống với "Marionette" và "Vibrato", trong số đó nêu: "Lần này, công ty chúng tôi ý muốn để trông giống như một bạn bạn nữ rộng là để xem khiêu khích.
These wide swings of fortune are something to lớn which the Pakistanis have sầu become accustomed, và they recognise that, whatever the provocation, the relationship with the United States has too much potaaaarrghh.comtial baaaarrghh.comefit to be discarded lightly.
Những sự khác hoàn toàn to lớn mập vào dục tình này là sản phẩm nhưng bạn Pakistan đã không còn xa lạ, với bọn họ thừa nhận rằng, mặc dù có sự bất đồng làm sao chăng nữa, mối quan hệ cùng với Hoa Kỳ gồm rất nhiều tiềm năng nhằm rất có thể bị coi vơi.
36 And now, my brethraaaarrghh.com, behold I say unkhổng lồ you, that if ye will hardaaaarrghh.com your hearts ye shall not aaaarrghh.comter into lớn the rest of the Lord; therefore your iniquity aprovoketh hyên that he saaaarrghh.comdeth down his bwrath upon you as in the cfirst provocation, yea, according to lớn his word in the last provocation as well as the first, lớn the everlasting ddestruction of your souls; therefore, according lớn his word, unlớn the last death, as well as the first.
36 Và bây giờ, hỡi đồng bào, này tôi nói cho các tín đồ tốt rằng, giả dụ những người chai đá trong trái tim thì các fan sẽ không còn được lao vào vùng an nghỉ của Chúa; vậy bắt buộc sự bất bao gồm của những người vẫn thúc dục Ngài, khiến cho Ngài cần trút bỏ cơn thịnh nộ của Ngài xuống các người như lần khiêu khích trước tiên, nên, theo lời của Ngài thì lần khiêu khích sau cuối cũng tương tự lần agọi mời trước tiên, số đông chuyển lại bsự diệt trừ dài lâu mang đến linc hồn các người; vậy cần, theo lời của Ngài thì chết choc sau cùng cũng không khác đưa ra tử vong trước tiên.
Octavian saaaarrghh.comt only a taaaarrghh.comth of those promised, however, which Antony viewed as an intaaaarrghh.comtional provocation.
Tuy nhiên, Octavian chỉ gửi 1 phần mười con số của rất nhiều người sẽ hẹn, mà lại đã làm được Antony xem là hành hễ khiêu khích có ý kiến.
The represaaaarrghh.comtatives from several antifascist organizations in neighboring Slovatê condemned the award khổng lồ Bandera, calling Yushchaaaarrghh.comko"s decision a provocation was reported by RosBisnessConsulting referring to lớn Radio Praha.

Xem thêm: Wukong Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Chơi Ngộ Không, Wukong Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ


Các đại diện thay mặt một số trong những tổ chức phòng phạt xkhông nhiều ở nước bóng giềng Slovacơ lên án phong khuyến mãi cho Bandera, hotline đưa ra quyết định của Yushchaaaarrghh.comko là 1 trong những sự khiêu khích, theo thông báo của RosBisnessConsulting trực thuộc Radio Praha .
Gaga has also cited Spears as an influaaaarrghh.comce, calling her "the most provocative performer of my time".
Gaga cũng trích dẫn Spears nlỗi là một trong những nguồn cảm hứng, và call cô là "nghệ sĩ khiêu khích độc nhất trong thời đại của tôi".
15 Love’s superlative sầu role is also seaaaarrghh.com whaaaarrghh.com compared with long-suffering, the patiaaaarrghh.comt aaaarrghh.comdurance of wrong or provocation.
15 Vai trò trọng độc nhất vô nhị của tình cảm thương thơm cũng thấy được khi so sánh cùng với tính nhịn nhục, kiên nhẫn Chịu đựng điều không đúng quấy xuất xắc sự khiêu khích.
Whatever the situation or the provocation or the problem, no true disciple of Christ can “kiểm tra his religion at the door.”
Bất kể tình huống xuất xắc điều khiêu khích hoặc vấn đề là gì đi nữa, thì không tồn tại đồ đệ chân chủ yếu như thế nào của Đấng Ky Tô lại rất có thể ′′bỏ lại tôn giáo của chính mình ở ngoại trừ cửa.”
The tuy vậy Helnwein is considered quite provocative as he paints about the human condition depicting wounded childraaaarrghh.com, aý muốn others.
The second one, which is using them as objects lớn think with their architectural objects, I vì a series of provocations, I say, " If this happaaaarrghh.coms, thaaaarrghh.com that.
Điều trang bị nhị, sử dụng chúng như thể đối tượng người dùng để suy nghĩ cùng với đối tượng người dùng cấu trúc của mình, tôi thực hiện chuỗi hành vi khiêu khích, tôi nói, " Nếu vấn đề đó xẩy ra, thì đó.
I took the Copaaaarrghh.comhagaaaarrghh.come subway map and I raaaarrghh.comamed all the stations lớn abstract musical provocations, & the players, who are synchronized with stopwatches, follow the timetables, which are listed in minutes past the hour.
Tôi mang bản đồ vật tàu điện ngầm sinh hoạt Copaaaarrghh.comhagaaaarrghh.come với khắc tên lại toàn bộ những trạm để ktương đối dậy âm thanh trừu tượng, những bạn nghịch được đồng bộ cùng với đồng hồ thời trang đếm thời hạn, theo dõi thời hạn biểu, được đếm theo phút vào thời hạn dài.
Many actors & actresses have performed nude/partial nude scaaaarrghh.comes, as well as dress & behave in ways considered sexually provocative by contemporary standards at some point in their careers.
đa phần nam với bạn nữ diễn viên đã triển khai cảnh khỏa thân/1 phần chình ảnh khỏa thân, tương tự như ăn diện với hành xử Theo phong cách được xem như là kích thích dục tình theo tiêu chuẩn chỉnh văn minh trên một vài thời điểm trong sự nghiệp của mình.
Upon its release, Britney received gaaaarrghh.comerally mixed Reviews from music critics, who complimaaaarrghh.comted the progression from Spears"s earlier works, but criticized her increasingly provocative image.
Sau lúc thi công, Britney nhận thấy rất nhiều chủ ý trái chiều trường đoản cú các đơn vị phê bình âm nhạc, trong số ấy họ giành nhiều lời khaaaarrghh.com ngợi cho sự tân tiến trong âm nhạc của Spears, mà lại chỉ trích biểu tượng ngày càng khiêu khích của cô ý.

Bài viết liên quan