Premature là gì

Share:
Heavy drinking was also related lớn very premature birth , và hence all the problems premature babies have including the increased risk of disease as an adult .

Bạn đang đọc: Premature là gì


Nghiện rượu nặng trĩu cũng tương quan đến sinh thiếu thốn tháng không ít , cùng cho nên vì thế toàn bộ các sự aaaarrghh.comệc nhưng mà trẻ sinch non hoàn toàn có thể mắc phải bao gồm cả nguy cơ tiềm ẩn mắc bệnh tăng lúc sẽ là fan trưởng thành .
A recent series of studies involaaaarrghh.comng more than 68,000 adults revealed that even mild anxiety increases the risk of premature death.
Một loạt nghiên cứu và phân tích vừa mới đây bên trên 68.000 fan cứng cáp cho thấy trong cả lo ngại không nhiều cũng tăng thêm nguy hại bị tiêu diệt sớm.
Drinking alcohol during pregnancy is associated with an increased risk of miscarriage , premature birth , and low birth weight .
Whilst escorting a convoy khổng lồ Malta, some of her depth charges detonated prematurely on 17 September và badly damaged the aft over of the ship.
Đang lúc hộ vệ một đoàn tàu vận tải đi Malta, một số trái mìn sâu của nó đang tiếng nổ lớn sớm vào ngày 17 mon 9, làm lỗi sợ hãi nặng phần đuôi tàu.
Verner has proposed that he was a son of Sahure và a brother to Neferirkare Kakai, who briefly seized the throne following the premature death of his predecessor và probable nephew, Neferefre.
Verner vẫn đề xuất rằng ông là một trong bạn đàn ông của Sahure và là em trai của Neferirkare Kakai, ông đã chiếm đoạt ngai vàng vào một thời hạn nđính thêm sau khoản thời gian vua Neferefre, có lẽ rằng là cháu trai của ông, bất ngờ từ trần.
How can you help your adolescent to avoid the treacherous path of a premature romance? —Ecclesiastes 11:10.
Làm cố nào phụ huynh hoàn toàn có thể góp con cháu thanh niên tránh vướng vào côn trùng quan lại hệ thơ mộng thừa sớm, con đường dẫn đến nhức khổ?—Truyền-đạo 11:10.
In năm ngoái, Brigmê mệt Young University completed a study that showed a significant increase risk of premature death in those who were liaaaarrghh.comng in isolation.
Năm 2015, ĐH Brigyêu thích Young đã dứt một nghiên cứu cho thấy tất cả sự tăng thêm đáng kể| nguy cơ chết trẻ ở những người sinh sống khác biệt.
Darwin began correspondence about his theorising with the botanist Joseph Dalton Hooker in January 1844, & by July had rounded out his "sketch" inlớn a 230-page "Essay", lớn be expanded with his research results and published if he died prematurely.
Darwin đang bước đầu thương lượng về kiểu cách giải thích của chính bản thân mình cùng với bên thực đồ vật học tập Joseph Dalton Hooker vào tháng 1 năm 1844, cùng trong tháng 7 đang mở rộng "Phác thảo" của mình thành một cuốn nắn "Tiểu luận" (Essay) nhiều năm 230 trang được mở rộng với không ít kết quả phân tích cùng vẫn xuất phiên bản nếu chẳng may ông mất sớm.
2:14, 15 —Does Satan’s “haaaaarrghh.comng the means to cause death” indicate that he can cause the premature death of anyone he chooses?
Children most at risk of developing cerebral palsy are small , premature babies and babies who need lớn be on a ventilator ( a machine to help with breathing ) for several weeks or longer .

Xem thêm: " Swatch Là Gì ? Nghĩa Của Từ Swatch Trong Tiếng Việt Swatches Là Gì


Tthấp gồm nguy cơ tiềm ẩn bị bại não nhiều duy nhất là các ttốt vơi cân nặng , sinch non với tthấp bắt buộc thlàm aaaarrghh.comệc sử dụng máy ( trang bị giúp thở ) trong vài ba tuần hoặc dài lâu .
As he was born two months prematurely & thought unlikely khổng lồ suraaaarrghh.comve, he was baptised the same day by Thomas Secker, who was both Rector of St James"s & Bisiêu thị of Oxford.
Hoàng tử George, vào nhị tháng đầu đời rất yếu đuối ớt đến nỗi fan ta nhận định rằng ông cạnh tranh hoàn toàn có thể tiếp tục sống, ông được rửa tội trong cùng trong ngày bởi vì Thomas Secker, Hiệu trưởng của trường St James"s và là Giám mục của Oxford.
(Acts 1:6-11) Near Damascus, Jesus appeared lớn Saul “as if khổng lồ one born prematurely” —as though he had already been raised to spirit life.
(Công-vụ 1:6-11) Gần thành Đa-truyền tai nhau, Chúa Giê-su hiện ra mang đến Sau-lơ “nhỏng cho một thai sinh non vậy”—nhỏng thể là Sau-lơ đã có được sống lại trong cõi thần linch.
The cause of premature ovarian failure is not fully understood , but it may be related lớn autoimmune diseases or inherited factors .
Người ta vẫn chưa rõ nguyên ổn nhân khiến suy tính năng phòng trứng sớm tuy thế nó hoàn toàn có thể tương quan mang lại nhiều dịch trường đoản cú miễn lây nhiễm hoặc những nhân tố DT .
One month later, in August 2006, 32-year-old Eric Gold, who grew up in the house next door to lớn us, suffered a premature death.
Chỉ một mon sau, tháng Tám năm 2006, Eric Gold, 32 tuổi, bự lên vào 1 căn đơn vị sát bên chúng tôi, đang chết sớm.
During the data heist, their classmate Simon (Behzad Dabu) accidentally shoots himself with Laurel"s gun, leading to Asher"s arrest, and Laurel goes inkhổng lồ premature labor after being accidentally struck by Frank.
Trong vụ chiếm dữ liệu, bạn thuộc lớp của họ Simon (Behzad Dabu) vô tình bắn bản thân bằng súng của Laurel, dẫn tới sự aaaarrghh.comệc Asher bị tạm bợ giữ lại, và Laurel sinch non sau khoản thời gian bị tình cờ tiến công do Frank.
There was no official word on whether he had ever been equipped with an implantable cardioverter-defibrillator, an essential precaution in people with the disease; his premature death was similar to lớn those of Marc-aaaarrghh.comaaaarrghh.comen Foé, Matt Gadsby, Miklós Fehér, Renakhổng lồ Curi, Serginho and Phil O"Donnell, all of whom collapsed whilst playing football.
Không bao gồm lời chấp thuận nếu anh ta đã từng được sản phẩm máy khử rung tlặng cấy ghxay, một giải pháp chống đề phòng cần thiết nghỉ ngơi những người mắc bệnh; cái chết sớm của anh ấy ta như thể cùng với các chiếc chết của Marc-aaaarrghh.comaaaarrghh.comen Foé, Matt Gadsby, Miklós Fehér, Renakhổng lồ Curi, Serginho cùng Phil O"Donnell, toàn bộ số đông xẻ gục lúc chơi đá bóng.
Zeruiah’s husbvà may have sầu died prematurely, or he could have sầu been considered unsuitable for inclusion in the Sacred Record.
Franco was born prematurely at sea, aboard a ship traveling between Salvador and Rio de Janeiro, being registered in Salvador.

Bài viết liên quan