LĨNH HỘI LÀ GÌ

Share:

Bạn đã coi bản rút gọn của tư liệu.

Bạn đang đọc: Lĩnh hội là gì

Xem cùng cài đặt ngay lập tức bạn dạng khá đầy đủ của tài liệu trên phía trên (1.27 MB, 104 trang )


phức tạp bao gồm sự tmê mẩn gia của những quy trình nhấn thức, nhƣ : tri giác, ghi nhớ, tƣ duynhằm mục tiêu tiếp nhận, giải pháp xử lý, lƣu duy trì và tái chế tạo tài liệu đƣợc lĩnh hội. Lĩnh hội liên quan cho các đặcđiểm của nhân cách - tình cảm, ý chí...Nghiên cứu lĩnh hội nên đề cập tới cha các loại hiện tƣợng: trí thức - hiệu quả đạt đƣợc vào quy trình học tập; quá trình tƣ duy nhờ vào đó gồm đƣợc những kếtquả; những phđộ ẩm hóa học nhất quyết của chuyển động trí tuệ đƣợc ra đời giữa những điều kiệncủa giáo dục với dạy học. Mỗi phương diện này diễn tả những mức độ không giống nhau của sự cải tiến và phát triển trítuệ : giả dụ chỉ dựa trên học thức thì chƣa thể nói về sự trở nên tân tiến trí tuệ; quá trình tƣ duy vẫn cóthể diễn đạt rõ nét rộng sự cách tân và phát triển trí tuệ; các phđộ ẩm hóa học của chuyển động tƣ duy - những cáchthức, phƣơng pháp không giống nhau đƣợc áp dụng trong vận động tƣ duy -đang biểu đạt một phương pháp rõràng hơn hết sự trở nên tân tiến trí tuệ. Lĩnh hội thực thụ chỉ rất có thể gồm khi học viên hành động tíchcực cùng với tài liệu học tập, áp dụng những kỹ năng và kiến thức tƣơng ứng. Trong quá trình vận dụng tri thứckhông chỉ có khám phá đƣợc các tinh tế mới, đặc biệt của sự việc đồ gia dụng, hiện tại tƣợng trƣớc đâychƣa đƣợc ghi nhấn, Nhiều hơn xuất hiện các phƣơng thức hoạt động trí tuệ, sinh ra nănglực biết tƣ duy1.Về khía cạnh cấu trúc, quá trình lĩnh hội bao gồm : thể hiện thái độ tích cực và lành mạnh của học viên đối vớibài toán học tập tập; các quá trình mày mò tài liệu một giải pháp thẳng và cảm tính; quá trình tƣ duyvới tƣ cách một quy trình tuyển lựa tích cực và lành mạnh tài liệu thu dìm đƣợc; quá trình ghi dấn và giữthông báo thu dấn đƣợc cùng đang đƣợc hiệu chỉnh.2 Quá trình lĩnh hội trải qua các quá trình :mừng đón thông tin - thông tin mới hoàn toàn có thể xích míc Hay là thay thế sửa chữa rất nhiều học thức cơ mà chủthể sẽ tất cả trường đoản cú trƣớc đến nay; cách xử trí thông báo nhằm chuyển đổi và kết cấu lại học thức hiện nay có làmđến nó phù hợp hợp với việc giải quyết và xử lý những1Đ.N. Bogoiablenxki và N.A. Menchinxkaia : Tâm lý học tập lĩnh hội học thức trong trƣờng đa dạng.M., 1959(giờ đồng hồ Nga ).2V A Kruteski : Tâm lý học dạy học và dạy dỗ học sinh nhiều. M., 1976, tr. 152-159 ( giờ Nga ).11 trách nhiệm mới; khám nghiệm tính đúng chuẩn tính đúng đắn của các phƣơng thức mới đƣợc sửdụng để xử lý một vấn đề như thế nào kia.1 Về bề ngoài của việc lĩnh hội : sự lĩnh hội tri thức đƣợcthực hiện trong quá trình hoạt động của học sinh trải qua một vài quá trình cùng là công dụng củabài toán lĩnh hội một hệ thống hành vi cùng với đối tƣợng cơ mà xuất xứ điểm là bề ngoài hànhđộng vật hoang dã chất, bên phía ngoài, với ngừng là hình thức trí tuệ, bên trong.2Kết trái của quá trình lĩnh hội rất có thể đƣợc cẩn thận theo các tiêu chí : tính vững chắc,tính khối hệ thống, hóa học lƣợng lĩnh hội tri thức. Các khái niệm công nghệ, các qui mức sử dụng kỹ thuật vàcác phƣơng thức tầm thường giải các bài toán thù thực tế dựa trên chúng chế tạo ra thành thành phần cơ bản củachuyển động học tập. Sự lĩnh hội hầu hết học thức khoa học và số đông kỹ năng tƣơng ứng vớibọn chúng là mục đích cơ bạn dạng và là tác dụng đa số của vận động học tập. Sự phức tạp hóa cáctri thức và những phƣơng thức vận động là phương diện đa số ra quyết định sự cải tiến và phát triển của ttốt emtrong quá trình dạy dỗ học tập. Những trí thức tƣơng ứng với một đối tƣợng một mực của một khoahọc tập đƣợc quánh trƣng bởi một cấu tạo phức tạp mà lại trong các số ấy gồm tiềm ẩn đầy đủ bài bác tân oán,đông đảo đối tƣợng với phần đa làm việc quan trọng đặc biệt. Cần thế nào cho trẻ nhỏ lĩnh hội hồ hết thao tácbắt đầu Một trong những công dụng đặc thù của chúng, có nghĩa là nối sát cùng với hoạt động nhưng mà thao tác nàylà phƣơng nhân tiện triển khai.3Tóm lại, lĩnh hội là quy trình cửa hàng triển khai vận động tích cực và lành mạnh nhằm mục tiêu phát triển thành nhữngkinh nghiệm tay nghề loài ngƣời tích lũy đƣợc trong quá trình phát triển lịch sử thành tay nghề cánhân. Nó là chuyển động tư tưởng phức tạp. Kết quả của quá trình lĩnh hội là sự việc thay đổi diễn ratrong chủ yếu chủa thể của quá trình lĩnh hội - đó là việc cấu tạo lại tay nghề bạn dạng thân, hình1Đ.Brunner : Tâm lý học nhận thức. M., 1977, tr. 370-371 (giờ Nga )P.Ia Galpêrin : Phát triển những dự án công trình nghiên cứu và phân tích quy trình xuất hiện hành động trí tuệ. Trong Tâm lý họcLiên xô ( Phạm Minc Hạc tuyển chọn lựa với tổng công ty biên ). M., 1978,tr. 351-3983A.v. Pêtrovxki ( nhà biên ) : TLH độ tuổi và TLH sƣ phạm. NXBGD, H., 1982, tr. 80-81, 26-27212 thành các phƣơng thức hành động bắt đầu ngày càng tốt rộng. Đó chính là những cấu thành tâmlý mới với là điều kiện cho những bƣớc cải cách và phát triển tiếp sau.1.2 Khái niệm :Tri thức, kĩ năng, kỹ xảo, thể hiện thái độ ... là đối tƣợng lĩnh hội ở học viên, bọn chúng đƣợc chọnlọc từ bỏ các khoa học khác biệt, theo những bề ngoài một mực với sinh sản thành những môn học tƣơngứng. Một phần đặc trưng trong chƣơng trình mỗi môn học là hệ thống những tư tưởng khoahọc tập. Một cách phổ biến nhất, tư tưởng là một giữa những dạng phản ảnh trái đất vào tƣ duy,là công dụng của sự việc bao quát hóa phần lớn thuộc tính bản chất của đối tƣợng, là phƣơng tiện củatƣ duy giải thích, giúp học sinh gồm thể hiện thái độ khoa học so với hiện thực.Mỗi đối tƣợng của bất kỳ vận động nào các trường thọ với cải cách và phát triển vì chưng phần đa côn trùng liênhệ nội tại của chính nó, kia là sự việc mãi sau khả quan. Kết quả của quá trình chuyển động, trong đónghiên cứu khoa học là một trong bộ phận, đã đƣa tới việc phát hiển thị xúc tích cải tiến và phát triển của đốitƣợng, bước đầu từ bỏ chỗ xuất hành của chính nó trong thực tại, chính là hầu hết tri thức về thực chất sự vậtvới hiện tƣợng của thế giới khả quan. Sau kia chúng đƣợc mã hóa dƣới những hiệ tượng khácnhau của ngữ điệu. Bất cứ một khái niệm công nghệ như thế nào ( logic của đối tƣợng ) rốt cục cũngđề xuất có hiệ tượng thuật ngữ của nó. Nhƣ vậy, một quan niệm cùng với tƣ phương pháp là một trong những thành phầm tâmlý bao gồm hiệ tượng mãi mãi phía bên ngoài ( đồ vật chất hoặc ngữ điệu, cam kết hiệu, thuật ngữ, quy mô ...

Xem thêm: Bandwidth ( Băng Thông Quốc Tế Là Gì, Băng Thông Quốc Tế Là Gì

) vàhình thức trường thọ phía bên trong, ẩn phía sau ( sẽ là câu chữ của định nghĩa ). cả nhị vẻ ngoài nàyrất nhiều đƣợc xác minh vị một chuỗi thao tác liên tiếp nhau ( theo một sản phẩm tự ngặt nghèo ), điện thoại tư vấn làxúc tích của khái niệm.1 Các tư tưởng lúc nào cũng đề nghị phía trong một hệ thống. Quá trìnhxuất hiện có mang đi liền với quy trình khái quát hóa với quy trình nhận biết ra quan niệm.Nhờ1Hồ Ngọc Đại : Tâm lý học dạy dỗ học. NXBGD. Thành Phố Hà Nội, 1983.13 bao hàm hóa mà có khái niệm bậc cao, vào hệ thống bao gồm tư tưởng bậc cao bao hàmnhững khái niệm nhưng mà mỗi có mang đó là một trong trƣờng đúng theo riêng biệt. Khái niệm kỹ thuật gồm đặcđiểm là dùng một quan niệm khác có tác dụng trung gian thân nó cùng đối tƣợng, bởi vậy một khái niệmkhi nào cũng có thể có quan hệ với đối tƣợng với mối quan hệ với một quan niệm khác, trường đoản cú trên đây tagồm có thành tố ban sơ của hệ thống tư tưởng, mối quan hệ thứ nhất yên cầu côn trùng quan hệđồ vật nhì.1Tóm lại, Khái niệm là 1 trong giữa những dạng phản ánh thế giới hiện thực vào tƣ duy.Nhờ định nghĩa con ngƣời tổng quan hóa đƣợc những chu đáo với dấu hiệu thực chất của sự đồ vật,hiện tƣợng, trường đoản cú kia nhấn thức đƣợc thực chất của bọn chúng. Khái niệm là thành phầm của hoạt độngdìm thức, nó phát triển từ bỏ cầu thang tốt đến cầu thang cao. Khái niệm chưa phải là bấttrở nên, hoàn hảo, tuyệt đối, cơ mà bên trong tâm lý cách tân và phát triển, thay đổi theo hƣớng ngàycàng phản chiếu đúng đắn thực tại rõ ràng. Chức năng ngắn gọn xúc tích cơ bạn dạng của quan niệm là, trêncơ sở mọi tín hiệu khăng khăng, biểu lộ trong trí tuệ phần lớn đối tƣợng mà ta quyên tâm. Nhờtác dụng này quan niệm nối kết từ ngữ với sự vật nhờ kia có thể khẳng định nghĩa chủ yếu xáccủa trường đoản cú ngữ với làm việc cùng với từ bỏ ngữ trong vào quy trình tƣ duy.21.3 Lĩnh hội tư tưởng :Các khái niệm khoa học là việc miêu tả năng lực của nhỏ ngƣời, hình thành vào quátrình cách tân và phát triển của thực tế buôn bản hội, nhƣng bọn chúng ko trực tiếp đƣợc sở hữu sẵn cho cho chủthể mà lại trình bày nhƣ một bài tập, một trọng trách yên cầu cửa hàng cần tiến hành một hoạt độngtrong thực tế giỏi nhận thức tƣơng ứng nhằm trở thành năng lực đó thành năng lực của bản thân.Những hành động tâm lý của cửa hàng rạm nhập vào đối tƣợng là ĐK tiên12Phạm Minh Hạc : Tâm lý học tập vƣgôtxki. Tập I. NXBGD. Hà Nội, 1997, tr. 195-221M.M. Rozental : Từ điển triết học tập. M., 1975 ( giờ đồng hồ Nga )14 quyết nhằm hình thành quan niệm về đối tƣợng kia. Mặt khác, hành vi của công ty cần phùhợp với lô ghích của đối tƣợng. Nếu chú ý đối tƣợng bên trên cách nhìn ngắn gọn xúc tích hình thức, có nghĩa là xétquan niệm theo các dấu hiệu hiệ tượng, nhỏ ngƣời chỉ sử dụng phần đông hành động đối chiếu, phâncác loại, trừu tƣợng hóa. Nếu chú ý đối tƣợng trên ý kiến ngắn gọn xúc tích biện chứng, có nghĩa là xét kháiniệm theo cấu trúc nội trên của chính nó, thì cân xứng cùng với nó yêu cầu phải cho những hành động đối chiếu,quy mô hóa, rõ ràng hóa...Nhƣ vậy, hành động là phƣơng thức trường thọ của quan niệm. Nói cáchkhác, tư tưởng gồm bản chất hành động.1Khi vẫn ráng đƣợc bản chất của đối tƣợng ( thế đƣợc khái niệm ) thì bên cạnh đó tạođƣợc trong tƣ duy sự thống tuyệt nhất giữa đối tƣợng cùng thuật ngữ. Lúc kia thuật ngữ là công cụđặc biệt quan trọng nhằm nhỏ ngƣời dấn thức nhân loại bởi tƣ duy có mang - tƣ duy bằng hình thứcđịnh nghĩa - hành vi với khái niệm về đối tƣợng Tức là hành vi cùng với các đối tƣợng đƣợcphản ảnh vào khái niệm (tƣơng từ nhƣ vậy, lập luận là rước so sánh các đối tƣợng đangđƣợc đề cùa đến, các thuộc tính cùng quan hệ nam nữ của bọn chúng ... ). Hành đụng cùng với quan niệm nhưng mà táchkhỏi đối tƣợng của khái niệm ấy nhất địng thay đổi hành vi cùng với các thuật ngữ, chđọng khôngyêu cầu với các tư tưởng.2 Trong mối quan hệ với công ty, đối tƣợng là một thực thể luôn luôn vậnhễ và phát triển. Trải trải qua không ít quá trình, mỗi tiến trình đánh dấu một chuyên môn phân phát triểnnew của đối tƣợng làm nên sự trở nên tân tiến của chủ thể với ngƣợc lại. khi đã hiện ra, kháiniệm là mục tiêu của vận động học. Nhƣng lúc đã đƣợc hình thành, có mang trngơi nghỉ thànhlý lẽ của chuyển động học và hoạt độn dấn thức, trong thực tiễn. Từ dịp tphải chăng ban đầu mang lại trƣờng thìhình thức tƣ duy new cần được có mặt là tƣ duy giải thích lấy định nghĩa kỹ thuật làm cho công1Phạm Minch Hạc ( công ty biên ) : Tâm lý học. Tập II. NXBGD. TP Hà Nội, 1989,tr. 96-112X.L.Rubinstein : Nguim lý đưa ra quyết định luận cùng giải thích tư tưởng học về tƣ duy. Trong Tâm lý học tập Liên xô ( PhạmMinh Hạc tuyển lựa với tổng công ty biên ). M., 1978, tr. 281-281215

Bài viết liên quan