Hypnotized là gì

Share:
As a hunter uses bait to lớn attract his prey, Satung employs such devices as fortune-telling, astrology, hypnotism, witchcraft, palmistry, & magic to attract and entrap people around the world. —Leviticus 19:31; Psalm 119:110.

Bạn đang đọc: Hypnotized là gì


Nhỏng thợ săn uống dùng mồi nhằm bẫy loài vật, Sa-tan lôi cuốn và gài bả người ta bên trên khắp quả đât qua các hình thức bói khoa, chiêm tinch, thôi miên, thuật phù tdiệt, bói chỉ tay, và cần sử dụng bùa chú.—Lê-vi Ký 19:31; Thi-thiên 119:110.
I have a little bit of a problem with this American family ethic... that seems khổng lồ have sầu hypnotized the whole country.
Use of short-acting hypnotics, while being effective sầu at initiating sleep, worsen the second half of sleep due to withdrawal effects.
Sử dụng thuốc ngủ ngắn hạn, trong những khi có kết quả thời gian bước đầu ngủ, tạo cho nửa sau của giấc mộng đồ vật hai trở yêu cầu tệ rộng bởi vì cảm giác cai nghiện nay.
OK, now, I"m not hypnotizing you, I"m merely placing you in a heightened state of synchroniđô thị, so our minds are along the same lines.
Không đề nghị là tôi đã thôi miên các bạn đâu nhé. Tôi chỉ đặt bạn vào trong 1 tinh thần đồng bộ ở tầm mức chiều cao để tâm trí của nhị bọn họ sinh hoạt cùng 1 hướng.
It"s kind of a hypnotic state that you reach after a while when you keep on playing it where words just evolve sầu from it.
Đó là một trong tinh thần thôi miên mà bạn có được sau một thời hạn khi bạn cứ liên tục đùa nó với từ bỏ ngữ đang trở nên tân tiến từ nó.
Barbiturates such as phenobarbital were long used as anxiolytics and hypnotics, but today have been largely replaced by benzodiazepines for these purposes because the latter are less toxic in overdose.

Xem thêm: Thái Cực 3D: Phát Quà All Server Với Các Mã Code Thái Cực 3D Và Cách Nhập Code


Các barbiturat như phenobarbital từ tương đối lâu đã có được thực hiện có tác dụng dung dịch giải lo lắng với thôi miên, nhưng thời nay đã có được sửa chữa thay thế đa phần vì chưng những dung dịch benzodiazepin đến mọi mục tiêu này vị bài thuốc này không nhiều độc hơn khi sử dụng vượt liều.
For a long time, his most commercially và critically successful film was the semi-documentary Russian Ark (2002), acclaimed primarily for its visually hypnotic images and single unedited shot.
Tính đến ni, phyên ổn thành công xuất sắc nhất của ông về phương diện thương thơm mại cùng bình luận là phyên ổn nửa tài liệu Russian Ark (2002), được hoan nghênh hầu hết vì chưng những hình hình ảnh nhỏng thôi miên cùng câu hỏi quay dễ dàng ko chỉnh sửa.
Dentists can also prescribe medications such as antibiotics, fluorides, pain killers, local anesthetics, sedatives/hypnotics and any other medications that serve sầu in the treatment of the various conditions that arise in the head and neck.
Nha sĩ cũng rất có thể kê đơn thuốc nhỏng thuốc kháng sinh, muối fluorua, thuốc giảm nhức, thuốc an thần tuyệt phần nhiều phương thuốc men như thế nào không giống Ship hàng vào việc chữa bệnh những điều kiện khác nhau tạo ra trên vùng họng cùng cổ.
Roger Gill states: "His moving speeches captured the minds and hearts of a vast number of the German people: he virtually hypnotized his audiences".
Roger Gill thì nhận xét: "Những bài tuyên bố xúc cảm của Hitler đang sở hữu được trái tlặng và chổ chính giữa trí của không ít người Đức: ông ta gần như vẫn thôi miên đều thính giả của mình."
(John 9:3; 11:1-4) His miracles were không tính tiền of emotional rituals, magic incantations, showy displays, trickery, and hypnotism.
Phxay kỳ lạ của ngài luôn luôn làm cho phát đạt Đức Chúa Ttránh (Giăng 9:3; 11:1-4). Phxay lạ của ngài không tồn tại hầu như nghi lễ khiến xúc đụng, phần nhiều câu niệm thần crúc, sự bộc lộ phô trương, sự lừa đảo với sự thôi miên.
In Kalnitsky"s opinion, she demonstrates a desire lớn show that the scientific evidence of the extrasensory perception is quite possible: "The phenomemãng cầu of hypnotism, of thought-transference, of sense-provoking, merging as they do into lớn one another và manifesting their occult existence in our phenomenal world, succeeded finally in arresting the attention of some eminent scientists."
Trong cách nhìn của Kalnitsky, cô miêu tả ước muốn chứng minh rằng minh chứng khoa học về thừa nhận thức nước ngoài cảm là hoàn toàn có thể "Các hiện tượng thôi miên của nghĩ-truyền đạt, kích say mê giác quan tiền, sáp nhập Khi đưa vào cùng biểu hiện sự vĩnh cửu huyền bí của họ vào trái đất của chúng ta, sau cuối đã thành công xuất sắc vào Việc gây được sự để ý của một số trong những bên khoa học danh tiếng. "
Tiny Mix Tapes called the album "alternately hypnotic và captivating, sleepy & startling" comparing its sounds to lớn "a far subtler Pink Floyd".
Tiny Mix Tapes cho rằng âm thanh của album "cầm phiên giữa thôi miên với ham mê, thân gặp ác mộng và làm cho sửng sốt", "một Pink Floyd ảo huyền hơn".

Bài viết liên quan