HomeTIN GAMEđá hổ linh thạch bns

đá hổ linh thạch bns

09:18, 26/03/2021

Blade và Soul cả nước - Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được tăng cấp tự vũ trang Hổ Phách sinh hoạt cung cấp 10, 11 hoặc 12.

quý khách đã xem: đá khí giới knhì sáng sủa bnsBlade và Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm hiểu game

Blade and Soul đất nước hình chữ S – Vũ khí Thiên Thạch là trang bị được tăng cấp từ bỏ vũ khí Hổ Phách làm việc cấp 10, 11 hoặc 12. khi các bạn mua vũ khí Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, bạn có thể nâng cấp lên vũ trang Tinc Vân tương xứng sống cấp cho 1, 2, 3 tương xứng. lúc nâng cấp, thiết bị Tinch Vân sẽ bất chợt đưa thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.

Ngulặng liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinc Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinch Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Ngulặng liệu

-50 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinch Linh Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-đôi mươi Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 2

Nguyên ổn liệu – nếu như bạn đang download khí giới Hổ Phách cấp 11

-25 Mảnh Tinh Vân-200 Kết tinc Linc Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – trường hợp bạn đang download khí giới Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguim liệu – nếu như bạn sẽ download trang bị Hổ Phách cấp cho 12

-10 Mhình ảnh Tinc Vân-200 Kết tinc Linch Thạch-50 Kết tinh Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên ổn liệu – nếu như bạn vẫn tải tranh bị Sao Băng cung cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

Nguim liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

Ngulặng liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 6

Nguyên liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 7

Ngulặng liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 8

Ngulặng liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 9

Nguyên liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 10

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 11

Nguim liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 12

Ngulặng liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng


Chuyên mục: TIN GAME