Chi Tiết Cập Nhật 10.10

Share:

Lucian Vũ Khí Tối Thượng phiên bạn dạng Hàng Hiệuđược quy đổi bởi 2,000 Kỉ thứ Sự kiện

*

Pantheon Vũ Khí Tối Thượngcó mức giá 299 RP

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ekko Vũ Khí Tối Thượngcó giá 299 RP

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Fiora Vũ Khí Tối Thượngcó mức giá 299 RP

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

Máu cơ bạn dạng tăng từ 594 lên 570.Sát thương thơm cơ bản sút trường đoản cú 57.04 xuống 57.

Bạn đang đọc: Chi tiết cập nhật 10.10

Năng lượng cơ phiên bản sút từ bỏ 377.28 xuống 375.

Máu dìm thêm mỗi cung cấp giảm trường đoản cú 90 xuống 85.

Xem thêm: Lượng Giãn Nước Là Gì - Định Nghĩa Các Thông Số Cơ Bản Của Tàu Hàng Rời

Sát thương thơm cơ bản tăng tự 49.954 lên 52.Giáp cơ bản tăng trường đoản cú 20.542 lên 21.

Máu cơ phiên bản tăng từ 593.32 lên594.Năng lượng cơ bản tăng từ270.4 lên 271.Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây bớt từ7.506 xuống 7.5.Tốc độ di chuyển tăng từ345 lên 350.

3/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

Bài viết liên quan