HomeTIN GAMEBóng ma đỏ bns

Bóng ma đỏ bns

22:58, 23/03/2021

Sử dụng Đồng phục của Vệ binc Làng tre tiến công Binc lính Hải tặc Đen có khả năng xuất hiện thêm Đội trưởng Gwon

*

Đồng phục của Vệ binch Làng tre

Đánh bại Đội trưởng Gwon đã nhận thấy 02 Huy hiệu Hải tặc đen

*

Huy hiệu Hải tặc đen

Mang trăng tròn Huy hiệu Vệ binch mang đến Thương gia trao đổi Jungja trên Làng lục bảo nhằm dấn bộ đồ Bóng Ma Trắng

*

Vị trí

Nhân

*

Nam

*

Nữ

Long

*

Nam

*

Nữ

Linh

*

Nam

*

Nữ

Thiên

*


*
*

*
*
*


Chuyên mục: TIN GAME