BẤT NHẪN

Share:
Bà cũng thấy rằng vấn đề hành quyết một đứa trẻ 14 tuổi cấu thành "sự trừng pphân tử tàn nhẫnbất hay."
Vào năm 1880, theo Thành Phố New York World, Standard Oil là "độc quyền tàn nhẫn, bất lịch sự, với độc quyền tốt nhất từng được thắt chặt trên một khu đất nước".

Bạn đang đọc: Bất nhẫn


By 1880, according khổng lồ the Thủ đô New York World, Standard Oil was "the most cruel, impudent, pitiless, and grasping monopoly that ever fastened upon a country".
Chắc chắn, những người dân không có tội ngơi nghỉ Estonia và các chỗ khác đã đồng Chịu cảnh bất công tàn nhẫn, và Nhân Chứng Giê-hô-va nằm trong các kia.
To be sure, innocent people in Estonia and elsewhere have sầu suffered gross injustice, and Jehovah’s Witnesses as a group have been aý muốn them.
Cuộc hành quyết tàn nhẫn cùng bất công ấy chưa hẳn là lần thứ nhất trong kế hoạch sử; ai oán nắm, cũng không là lần sau cuối.
Những bạn phản nghịch đối cũng cho rằng việc tiêm tĩnh mạch tốn rất nhiều thời gian cho nên nó là hình phạt tàn nhẫn với bất thường.
Opponents argue that the insertion of intravenous lines that take excessive sầu amounts of time are tantamount to being cruelunusual punishment.
mà hơn nữa, sự bắt bớ, bất công, tàn nhẫn, tội tình, khó khăn về kinh tế tài chính, căn bệnh khiếp niên, tuổi cao, bi đát chán—phần đa vụ việc này với đa số sự việc không giống nữa đè nặng trên họ.
(2 Timothy 3:1, 13) Moreover, persecutions, injustices, cruelties, crimes, economic hardships, chronic illnesses, pangs of old age, emotional depressions —these & more may weigh heavily upon us.
Trên thực tế, tính từ bỏ công ty, kiên nhẫn với bất vị kỷ là căn cơ cho sự thoả nguyện vào cthị trấn chăn uống gối sau khi kết hôn.—1 Cô-rinh-sơn 7:3, 4.
In fact, self-control, patience, & unselfishness are the foundation of a satisfying sexual relationship in marriage. —1 Corinthians 7:3, 4.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vượt Phụ Bản Rừng Đại Thụ Bns, Rừng Đại Thụ


2 Những tín đồ này tin rằng nhân loại new đang không hề chiến tranh, sự tàn nhẫn, phạm tội, bất công và nghèo nàn nữa.
2 These people believe sầu that the new world will be free from war, cruelty, crime, injustice, & poverty.
Đó cũng là lòng tin của ông rằng một án tử hình tiêu chuẩn chỉnh bằng phương pháp chém đầu vẫn ngăn ngừa chính sách tàn nhẫn cùng bất công trong ngày.
It was also his belief that a standard death penalty by decapitation would prsự kiện the cruelunjust system of the day.
They became restless & grew weary of waiting for Moses, who “was taking a long time about coming down from the mountain.”
Coi người nước ngoài nhỏng trang bị chó xuất xắc đồ ngựa và chửi bươi bọn họ chỉ khiến họ gán đến họ loại lừng danh xấu là tàn nhẫn cùng bất công nhưng mà thôi”.
Considering foreigners as being as base as dogs or horses & insulting them will only win from them the notoriety of our being unmerciful and unrighteous.”
Nếu vậy, bạn có thể dễ dàng trsinh sống đề nghị mất kiên nhẫn hoặc bất mãn Khi gặp mặt trở ngại hoặc Lúc gần như câu hỏi không xảy ra vào mức xuất xắc theo cách chúng ta ước muốn.
Then we could easily become impatient or dissatisfied when things get difficult or events vì not happen as or when we hope.
Khiêm nhường giỏi khiêm hòa là đức tính quan trọng đặc biệt giúp một bạn hoàn toàn có thể kiên nhẫn chịu đựng đựng sự bất công cơ mà ko trả thù.
Meekness is a strong chất lượng that enables a person lớn endure injustice with patience và without vindictiveness.
Đúng là khối hận đạo tự xưng theo Đấng Christ gồm kết quả bất hảo là đạo đức giả, tàn nhẫn và vô luân.

Bài viết liên quan