BẤT GIÁC LÀ GÌ

Share:
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Ngài Mã Minch Bồ Tát Tạo Luận - Sa Môn Thích Thiện Hoa Lược Dịch Và Lược Giải
LUẬNĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCHNGHĨA VÀ LƯỢC GIẢINgài Mã Minc Bồ Tát tạo Luận Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch với lược giải Giảng lần sản phẩm nhứt tại Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 mon 9 năm Tân Sửu (1110 61)

BÀI THỨ NĂM

MỤC LỤC

2. Nói về nghĩa "Bất giác" (không giác ngộ: mê)a.Nói về Tam tế1. Nghiệp tướng mạo (Vọng động)2. Chuyển tướng (Tâm riêng biệt, trực giác)3. Hiện tướng tá (Chình họa bị phân biệt)b.Nói về lục thô1. Trí tướng (Vọng thức phân biệt)2. Tương tục tướng (Vọng niệm tương tục)3. Chấp thủ tướng (Chấp sự vật)4. Kế danh từ tướng tá (Chấp danh tự)5. Khởi nghiệp tướng tá (tạo nghiệp)6. Nhiệp hệ khổ tướng (tbọn họ, quả)c.Nói về nhì Tướng1. Đồng (đồng bạn dạng chất)2. Khác (khác hình tướng)

BÀI THỨ NĂMCHƯƠNG THỨ BA


PHẦN GIẢI THÍCH

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC"

CHÁNH VĂN

Do không thật biết pháp "Chơn như" đề nghị trọng tâm bất giác (mê) nổi lên, tức thì khởi vọng niệm (sanh tướng tá vô minh). Song vọng niệm vày là không tồn tại thật thể, phải chẳng tách Bản giác.

Bạn đang đọc: Bất giác là gì

Thí như bạn lầm phương hướng; bởi gồm phương hướng đề nghị bắt đầu lầm, còn nếu như không phương hướng thì không tồn tại lầm.

Chúng sanh cũng như vậy, bởi bao gồm "Giác" buộc phải new teo "Mê"; ví như không tồn tại "Giác" thì cũng không có "Mê" (Bất giác)

Song bọn chúng sanh cũng nhờ gồm "Tâm vọng tưởng bất giác" này, cần mớibiết rành mạch danh tự và nghĩa lý của các pháp. Và cũng nhờ cố mà chưPhật new rất có thể vày chúng sanh nói ra "Chơn giác" (tánh Phật). Nếu lìa "Tâm bất giác" thì cũng quan yếu chỉ bày mẫu "Crộng giác" được (dụnhỏng lìa sóng không tồn tại nước).

LƯỢC GIẢI

Chúng sanh do ko ngộ được Phật tánh (bản giác) nên người ta gọi là mê (bất giác). Song cái "mê" này không có thật thể, chỉ rước Phật tánh có tác dụng thể, phải không tách Phật tánh (phiên bản giác) được. Cũng nhỏng tín đồ lầm đường, do cócon phố bắt buộc mới có lầm, trường hợp không tồn tại tuyến đường thì cũng không có sự nhầm nhỡ. Bởi thế nên, ví như tách Phật tánh (bàn giác) thì cũng không có cáimê (bất giác). Cũng nhỏng vứt sóng, không có nước.

Sóng, cũng nhờ vào gồm chiếc mê vọng (bất giác) này, đề nghị bọn chúng sanh mới biếttách biệt những pháp crộng vọng, thánh phàm cùng chán nản chình họa khổ sinh tử,tê mê tuyển mộ niềm vui "Niết bàn".

Và cũng dựa vào chúng sanh có biết minh bạch, phải chỏng Phật mới rất có thể thuyết pháp đào tạo và giảng dạy, chỉ bày Phật tánh (chơn giác). Nếu không tồn tại trọng điểm mê vọng bất giác rõ ràng của chúng sinh, thì Phật cũng ko làm thế nào chỉ bày Phật tánh (chơn giác) cho chúng sanh được.

Đọc qua đoạn văn uống này, chúng ta đề nghị suy nghĩ câu: "Vì ko ngộ được Phật tánh, nên được gọi là mê" hay thay đổi lại phương pháp nói "Tại sao gồm dại?" bởi vì chưakhôn vậy". Vậy thì loại mê dại (vô minh) này, saün bao gồm tự hồi như thế nào đến giờ đồng hồ, bởi từ bỏ hồi như thế nào mang lại tiếng bọn chúng sanh trước đó chưa từng ngộ được Phật tánh.

Nói kết luận, chơn hoàn toàn như cùng với vô minc đôi khi gồm, không hẳn chơn như là gồm trước, vô minc tất cả sau. khi chơn hoàn toàn như (Phật tánh) hiện tại, thì vô minh mất, tương tự như lúc "khôn" rồi, thì "dại" từ bỏ không còn.

GIẢI DANH TỪ

"Bất giác": chần chừ. Thật ra không phải là ko biết; vẫn có biết, tuy vậy chiếc "biết" ấy lỗi vọng, chẳng crộng thật, cần cũng gọi là "vọng niệm" tốt "vô minh" v.v..

"Không thật biết": Chúng sanh vẫn hiểu rằng chơn hoàn toàn như hay Phật tánh; song chỉ biết suông bên trên văn trường đoản cú, vì ý thức rành mạch lỗi dối nhưng mà thôi; chứ lần chần đúng như thực.

(Đoạn này nói tới căn bạn dạng vô minch (bất giác), tiếp dưới đây sẽ kể tới đưa ra mạt vô minch (tam tế, lục thô).

A. NÓI VỀ TAM TẾ

CHÁNH VĂN

Và, bởi vì "Bất giác" (căn uống phiên bản vô minh) cần sanh ra ba tướng tá rất vi tế (tam tế: bỏ ra mạt vô minh); bố tướng vi tế này không rời"Bất giác".

1. Tướng nghiệp vô minh(nghiệp tướng):vày "Bất giác" (hoặc) do đó trung tâm động, Hotline sẽ là "Nghiệp". Bởi cố nghiệp (nhơn) đề nghị gồm "khổ"(quả) . Trái lại, nếu như "Giác" (không tồn tại hoặc) thì tâm ko động(nghiệp nhơn) phải cũng ko khổ (quả).

2. Tướng năng kiến (đưa tướng mạo Tức là loài kiến phần). Vì có "Động"(nghiệp tướng) cho nên vì thế sinh ra "Năng phân biệt" (năng kiến). Nếu ko "Động" thì không có "Năng phân biệt" (không có nghiệp tướng thì cũng không có đưa tướng).

3. Tướng cảnh giới(hiện tướng tá Có nghĩa là tướng phần).

Xem thêm: Win 7 Pro Oa Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Với Win 10 Thường ? Where I Can Download Windows 7 Pro Oa

Vì bao gồm "Năng phân biệt" (kiếnphần) yêu cầu chình họa bị minh bạch (tướng mạo phần) vọng hiện ra. Bởi thế nên tách "Năng phân biệt" (loài kiến phần) thì cũng không có cảnh bị rõ ràng (tức thị giả dụ không tồn tại gửi tướng tá thì cũng không tồn tại hiện tại tướng).

LƯỢC GIẢI

Đoạn này nói: Vô minc sinh ra 3 tướng mạo khôn cùng vi tế: Nghiệp, Chuyển cùng Hiện; bà tướng tá này sẽ không tách vô minch.

1. Vì vô minc (bất giác) vì thế tâmrượu cồn Có nghĩa là "Nghiệp". Đó là tướng vi tế đồ vật nhứt, hotline là "Tướng nghiệp vô minh", cũng Hotline là "Hoặc, Chuyển"; bên Duy thức tôn Hotline là "Tự bệnh phần" của thức A lại da.

Do "Hoặc" (vô minh) yêu cầu tạo thành "Nghiệp" (trung ương động); vị gồm "nghiệp" bắt buộc đề nghị tbọn họ "quả khổ". Trái lại, nếu như giác ngộ ko hấp dẫn (vô minh) thì không tạo ra nghiệp (vọng động); ko tạo ra nghiệp buộc phải chẳng gồm trái khổ.

Tất cả trái khổ, ko xung quanh hai món sinh tử: Phàm phu thì bị khổ "Phần đoạn sanh tử"; Tiểu thánh thì bị khổ "Biến dịch sanh tử". Song haimón trái khổ này, đa số bởi vì "rượu cồn niệm" tức là hướng tới trí Phật (ko vọng niệm thì crộng trọng tâm hiện).

2. Vì trung ương đụng (ngiệp tướn) do đó bắt đầu bao gồm riêng biệt. Đó là tướng vi tế máy hai, Call là "tướng năng kiến" (phần năng phân biệt), cũng điện thoại tư vấn là "Chuyển tướng"; mặt Duy thức tôn Call là kiến phần của thức A lại domain authority. Nếu vai trung phong ko vọng rượu cồn, thì cũng không do đâu nhưng vạc sinh ra sáng tỏ được. Nghĩa là: Nếu không có "nghiệp tướng"; thì cũng không tồn tại "chuyển tướng"; tuyệt nói giải pháp khác: trường hợp không có "Tự chứng phần" thì cũng không tồn tại "Kiến phần".

3. Vì gồm vai trung phong năng riêng biệt, đề nghị mớivọng hiển thị cảnh giới bị khác nhau. Đó là tướng tá vi tế đồ vật bố, call là "Tướng chình ảnh giới" (phần bị phân biệt) cũng Điện thoại tư vấn lá "Hiện tướng"; bên Duy thức tôn hotline là "Tướng phần" của thức A lại domain authority. Bởi vai trung phong cùng cảnh ko tránh nhau, nếu lìa tâm năng tách biệt thì không có cảnh giới bị minh bạch. Nghĩa là: tránh "Chuyển tướng" thì không có "Hiện tướng"; tốt nói cách khác: tránh "Kiến phần" thì không có "Tướng phần".

Từ thể tánh crộng tâm, không có năng ssinh sống (bỉ, thử); tuy nhiên vì chưng mê phải chổ chính giữa đụng (nghiệp tướng) cơ mà sanh ra gồm năng rành mạch (chuyển tướng) cùng chình ảnh giới bị phân biệt (hiện nay tướng). Nếu giác cảnh giới bị rành mạch (hiện tại tướng). Nếu giác ngộ không mê, thì chổ chính giữa không cồn, không sinh, cùng chình họa bị rành mạch chẳng hiện tại.

Đoạn này xin xem xét độc giả: Trong luận này nói "Do nghiệp tướng mạo sinh ra đưa tướng, vị gửi tướng tá sinh ra hiện tại tướng". Nói như thế, là rước theo nghĩa "đối sánh, tương sanh" nhưng nói. Kỳ thật bố tướng mạo này, đôi khi sanh khởi; nghĩa là 1 trong những pháp vừa động, thì toàn bộ pháp rất nhiều rượu cồn, chưa hẳn gồm thiết bị lớp tuần tự như thế.

Tóm lại, cha tướng tá "Nghiệp tướng tá, Chuyển tướng tá và Hiện tướng: này, nghỉ ngơi các gớm khác, cũng thường xuyên hotline là "Hoặc, Nghiệp với Khổ", tốt trong Duy thức hotline là "Tự bệnh phần, Kiến phần cùng Tướng phần của thức A lại domain authority.

GIẢI DANH TỪ

Bất giác cùng vô minh: "Vô minh" là không sáng suốt, "Bất giác" là không giác ngộ. Bởi thế nên bất giác cũng Tức là vô minh.

Tướng nghiệp vô minh: Vô minc vọng đụng vì thế tướ`ng nghiệp, gọi tắt là "Nghiệp tướng"; có nghĩa là "Tự chứng phần" của thức A laidomain authority.

Tướng Năng kiến: Phần năng rõ ràng, cũng Gọi là "Chuyển tướng"; Tức là "Kiến phần" của thức A lại da.

Tướng cảnh giới: Chình họa giới bị khác nhau, cũng hotline là "Hiện tướng"; có nghĩa là "Tướng phần" của thức A lại domain authority.

Phần đoạn sanh tử:Sanh tử vị sự chuyển đổi. Như vị Tu đà hoàn, Lúc chứng lên quả Tư đà hàm (sanh) thì xả vị Tu đà hoàn (tử); Khi lên vị A mãng cầu hàm, thì quăng quật quảTư đà hàm v.v...Thí như tín đồ Lính, lúc lên Cai thì quăng quật Lính, lên Đội thì bò Cai v.v...

Bài viết liên quan