BẢN ĐỒ TSONLINE FULL

Share:
*
*
*

MAPhường phân chia nhỏ dại của từng vùng/châu (tất cả kèm MAP. hang động)U ChâuĐặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc liền kề Mông Cổ.- Tây Bắc tiếp giáp Liêu Đông.- Tây tiếp liền kề Bình Châu.- Nam tiếp sát Dự Châu.- Đông tiếp ngay cạnh biển cả.

Bạn đang đọc: Bản đồ tsonline full


*

*

Liêu Đông
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Tây tiếp gần cạnh Mông Cổ.- Tây Nam tiếp giáp U Châu.- Nam và Đông Nam tiếp gần kề biển cả.- Đông tiếp giáp Ngụy Quốc - Tà Mã Đài.
*

*

Dự Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp gần kề U Châu.- Tây tiếp giáp Bình Châu.- Nam tiếp giáp Thanh khô Châu.- Đông tiếp ngay cạnh biển lớn.
Thanh khô Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp liền kề Dự Châu.- Tây tiếp gần cạnh Việt Châu.- Nam tiếp tiếp giáp Từ Châu.- Đông tiếp gần kề đại dương.
Từ Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp gần cạnh Tkhô giòn Châu.- Tây tiếp gần kề Việt Châu, Kinh Châu.- Nam tiếp ngay cạnh Dương Châu.- Đông tiếp giáp biển cả.
Giang Đông- Dương Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp gần kề Từ Châu.- Tây tiếp gần kề Kinch Châu.- Nam tiếp giáp Giao Châu, Nhị Châu.- Đông tiếp gần kề biển.
Việt Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp gần kề Dự Châu.- Tây tiếp tiếp giáp Quan Trung.- Nam tiếp ngay cạnh Kinh Châu.- Đông tiếp gần kề Tkhô hanh Châu, Từ Châu.
Quan Trung- Trung Nguyên
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp gần kề Bình Châu.- Tây tiếp gần cạnh Lương Châu.- Nam tiếp gần kề Ích Châu.- Đông tiếp giáp Việt Châu, ghê Châu.
Bình Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp tiếp giáp Mông Cổ.- Tây cùng Nam tiếp ngay cạnh Quan Trung.- Đông tiếp gần kề U Châu, Dự Châu.

Xem thêm: Mảnh Vỡ Hổ Phách Bns - Học Viện Blade & Soul


Mông Cổ
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Tây tiếp liền kề Quan Trung- Trung Ngulặng.- Nam tiếp giáp Việt Châu.- Đông tiếp giáp U Châu.
Dinh Bắc (Kinh Bắc)
(Kinch Châu)Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp ngay cạnh Việt Châu.- Tây tiếp tiếp giáp Ích Châu.- Nam tiếp ngay cạnh Dinc Nam.- Đông tiếp sát Dương Châu.
Dinh Nam (Kinc Nam)
(Kinch Châu)Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp ngay cạnh Dinh Bắc.- Tây tiếp tiếp giáp Ích Châu.- Nam tiếp giáp Giao Châu.- Đông tiếp cạnh bên Dương Châu.
Ích Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp gần cạnh Quan trung.- Tây Bắc tiếp gần cạnh Lương Châu.- Tây tiếp gần kề Ấn Độ.- Nam tiếp giáp Siêm La, Triệu Voi.- Đông tiếp ngay cạnh Kinc Châu.
Lương Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp giáp Mông Cổ.- Tây tiếp liền kề Ấn Độ.- Nam tiếp ngay cạnh Ích Châu.- Đông tiếp giáp Quan Trung.
Giao Châu
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Bắc tiếp gần cạnh Dương Châu.- Tây tiếp ngay cạnh Triệu Voi.- Nam tiếp cạnh bên đại dương.- Đông tiếp sát biển cả cùng Nhị Châu.
Cao Cư Lệ
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Tây tiếp gần kề Đảo Tiên.- Nam tiếp gần kề Biển.- Đông tiếp sát Ngụy Quốc Tà Mã Đài.
Ngụy Quốc Tà Mã Đài
Đặc điểm:Vị trí địa lý:- Tây tiếp giáp Cao Cư Lệ.- Bắc, Đông, Nam tiếp cạnh bên Biển.
View more random threads same category
***Hãy thuộc share với bằng hữu bằng phương pháp ***Copy ngôn từ dưới đây gửi mang đến các bạn bè!Tổng phù hợp bạn dạng đồ vật khoanh vùng và hang động TSonline http://aaaarrghh.com/showthread.php?t=1112

Bài viết liên quan