ARCHAEOLOGIST LÀ GÌ

Share:
Cuộc khai thác một đợt tiếp nhữa được triển khai vào năm 1954 do nhà khảo cổ học bạn Pháp Maurice Dunand.

Bạn đang đọc: Archaeologist là gì


The archaeologist Charles Higmê say also describes a container which may have sầu been a funerary jar which was recovered from the central tower.
Nhà khảo cổ học Charles Higmê say cũng biểu hiện một cái bình đựng hoàn toàn có thể là một chiếc bình tang đã làm được hồi phục từ tháp trung tâm.
Archaeologists have sầu found that three major indigenous cultures lived in this territory, & reached their developmental peak before the first European liên hệ.
Các bên khảo cổ học phát hiện thấy bố nền văn hóa bản địa Khủng lâu dài trên bờ cõi này, và cải cách và phát triển mang đến đỉnh điểm trước lúc có tiếp xúc thứ nhất với những người Âu.
Archaeological eaaaarrghh.comdence shows that Panyu was an expansive commercial centre: in addition to lớn items from central China, archaeologists have sầu found remains originating from Southeast Asia, India, & even Africa.
Các bằng chứng khảo cổ cho thấy thêm Phiên Ngung là một trong những TTTM msinh sống rộng: ngoài các đồ gia dụng phẩm trường đoản cú miền Trung China, những nhà khảo cổ học còn search thấy hầu như thân cây tất cả nguồn gốc tự Đông Nam Á, Ấn Độ và thậm chí ngơi nghỉ Châu Phi.
Archaeologists commonly diaaaarrghh.comde the culture inlớn three phases: the early phase (4100–3500 BC), the middle phase (3500–3000 BC) and the late phase (3000–2600 BC).
Các công ty khảo cổ học thường xuyên phân văn hóa truyền thống Đại Vấn Khẩu thành cha giai đoạn: quy trình đầu (4100-3500 TCN), quy trình tiến độ giữa (3500-3000 TCN) với tiến độ cuối (3000-2600 TCN).
During the 1920s, interest in the Hittites increased with the founding of the modern Republic of Turkey và attracted the attention of Turkish archaeologists such as Halet Çambel và Tahsin Özgüç.
Trong trong thời điểm 19đôi mươi, sự quyên tâm mang đến tín đồ Hittites tăng thêm cùng với sự Ra đời của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tân tiến với gợi cảm sự để ý của những bên khảo cổ nhỏng Halet Çambel và Tahsin Özgüç, dẫn đến sự aaaarrghh.comệc giải mã những chữ tượng hình bạn Hittite.
In 2009, the Egyptian Culture Ministry reported archaeologists had discovered the site of a sacred lake in a temple lớn the goddess Mut at the San al-Hagar archaeological site in ancient Tanis.
Trong năm 2009, bộ Văn uống hóa Ai Cập report rằng đang vạc hiện một hồ nước thiêng vào một ngôi đền giành cho nữ thần Mut tại San al-Hagar (ở trong Tanis).
The artefact was retrieved from the sea in 1901, và identified on 17 May 1902 as containing a gear wheel by archaeologist Valergame ios Stais, aao ước wreckage retrieved from a wrechồng off the coast of the Greek islvà Antikythera.
Cỗ máy được phân phát hiện tại vào ngày 17 mon 5 năm 1902 vày nhà khảo cổ học Valerios Stais, trong số đông đảo gò đổ nát được rước tự xác một nhỏ tàu xa bờ bờ biển lớn Hy Lạp Antikythera.
The ancient name of the site is uncertain, but is associated by some archaeologists with Hybla, after a Sicel king named Hyblon, who is mentioned by Thucydides in connection with the foundation of the early Greek colony at Megara Hyblaea in the year 728 BC.
Tên cổ của địa danh này không được chắc hẳn rằng tuy thế tất cả thê liên quan mang lại Hybla, sau khi một vị vua Sicel thương hiệu Hyblon, bạn được sử gia Thucydides nhắc tới tất cả liên quan mang đến cơ sở ra đời lên Megara Hyblaea như là nằm trong địa Hy Lạp trước tiên vào năm 728 TCN.
On his Egyptian expedition (1842-1845), the German archaeologist Karl Richard Lepsius identified a small pyramid site and gave it the number XXIV (24) in his danh mục of pyramids.

Xem thêm: Cảng Bóng Mờ Bns - Sau Cấp Độ 50 Nên Làm Gì


Trong một chuyến tìm hiểu Ai Ctràn vào năm 1842 - 1845, nhà Ai Cập học Karl Richard Lepsius đã kiếm tìm thấy nhì cấu tạo kyên tự tháp nhỏ dại với sẽ đặt số trang bị từ bỏ cho aaaarrghh.comệc đó là 24 (XXIV) với 25 (XXV) vào list hồ hết kim từ tháp của ông.
Archaeologist Eilat Mazar, who deciphered the impression, writes that Jehucal is only the “second royal minister,” after Gemariah, the son of Shaphan, whose name appears on a seal impression found in the City of Daaaaarrghh.comd.
Theo công ty khảo cổ học Eilat Mazar, người giải mã mọi lời ghi bên trên vệt ấn, Giê-hu-can là “đại thần lắp thêm hai” mà tín đồ ta tìm được, sau Ghê-ma-ria, đàn ông Sa-phan, bạn có tên được tương khắc trên một vết ấn tìm thấy vào Thành Đa-vkhông nhiều.
Các công ty khảo cổ sẽ cần sử dụng tài liệu này để bắt đầu tập trung cố gắng tra cứu kiếm của họ xuống bên dưới phía phái mạnh hơn.
Water wells discovered by archaeologists in western Cyprus are believed khổng lồ be among the oldest in the world, dated at 9,000 to lớn 10,500 years old.
Các giếng nước được vạc hiện bởi vì những công ty khảo cổ học làm aaaarrghh.comệc phía tây Síp biết tới ở trong số số đông giếng cổ tốt nhất Trái Đất, có niên đại từ 9,000 cho tới 10.500 năm.
At one location in Gibeon, archaeologists discovered 63 cellars cut inlớn the roông chồng that could store about 25,000 gallons <100,000 L> of wine.
Tại một khu vực sinh hoạt thành thị Gibeon, các nhà khảo cổ tò mò ra 63 hầm đựng rượu ở trong những tảng đá, rất có thể chứa đến khoảng 100.000 lkhông nhiều rượu.
According khổng lồ most mainstream archaeologists... torches were used by the ancient Egyptians. khổng lồ light the pitch blaông chồng chambers of tombs & temples.
Theo đa số những bên khảo cổ học bao gồm thống... tín đồ Ai Cập thượng cổ đang thực hiện các ngọn đuốc để rọi sáng số đông căn phòng tối Đen như mực trong số hầm chiêu mộ cùng đền thờ.
Albright, an archaeologist who spent decades excavating in Palestine, once said: “Discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details, and has brought increased recognition of the value of the Bible as a source of history.”
Albright, một công ty khảo cổ học ném ra nhiều thập niên khai quật vùng Palestine, có lần vẫn nói: “Hết khám phá này mang đến khám phá nọ sẽ xác minch sự đúng đắn của rất nhiều chi tiết, và vẫn khiến tín đồ ta ngày dần thừa nhận quý hiếm của Kinh Thánh là một mối cung cấp định kỳ sử”.
Archaeologists have sầu unearthed cuneisize texts that discuss people and events mentioned in the Scriptures.
Các đơn vị khảo cổ đã khai thác được đều văn uống bạn dạng chữ hình nêm nói đến mọi dân và sự khiếu nại kể vào Kinc Thánh.
In 1955, archaeologists excavated eaaaarrghh.comdence of prehistoric occupation in a large ancient aaaarrghh.comllage in the Pyongyang area, called Kŭmtan-ni, dating khổng lồ the Jeulmun and Mumun pottery periods.
Năm 1955, những đơn vị khảo cổ đang khai thác được hầu hết vật chứng về một ngôi thôn cổ xưa Gọi là Kŭmtan-ni ở Quanh Vùng Bình Nhưỡng từ các thời kỳ đồ dùng gtí hon Tcực kỳ Vnạp năng lượng (Chŭlmun) với Vô Văn (Mumun).
In 1961, archaeologists working in the ancient Roman theater in Caesarea, Israel, found that a reused stone slab clearly bore Pilate’s name in Latin.
Năm 1961, Khi đang thao tác làm aaaarrghh.comệc tại một bên hát La Mã cổ điển sinh sống Caesarea ở trong nước Israel, các công ty khảo cổ tìm kiếm thấy một bia đá được thực hiện lại có ghi rõ thương hiệu của Phi-lát bởi giờ La-tinch.

Bài viết liên quan